Stipendordning NTpF

RETNINGSLINJER FOR NORSK TANNPLEIERFORENINGS STIPENDORDNING

Formål og forutsetninger for å få stipend. 

  • NTpFs stipendordning har som formål å støtte utgifter til yrkesrettet kompetanseutvikling i form av videreutdanning samt forskning for medlemmer i NTpF.
  • Søkeren må ha vært aktiv medlem i NTpF i minst seks måneder på søknadstidspunktet og medlem i minst 2 år etter endt videreutdanning
  • Ordningen gjelder både for yrkesaktive og medlemmer i permisjon (utdannings – eller svangerskapspermisjon)
  • Stipendordningen gjelder ikke studentmedlemmer
  • Studiet det søkes stipend for må være studiepoenggivende og gi minimum 30 sp (½ års enhet)
  • Stipendet er ikke tiltenkt medlemmer som får dekt utgifter til studie gjennom arbeidsgiver
  • Medlemmer kan totalt motta kr 20.000,- i stipend

Det kan søkes støtte til utdanning ved:

  • Universiteter og høyskoler
  • Andre etter – og videreutdanninger med relevans for yrket
  • Forskning innen tannhelsefeltet

NTpF gir ikke stipend med tilbakevirkende kraft

Stipendbeløpet:
30 sp Kr 5000,-
60 sp  kr 10 000,-
120 sp kr 20 000,-

Stipend blir utdelt etter fullført utdanning og bestått eksamen.

Krav til søknaden:
Bekreftelse fra studiested om bestått eksamen

Søknadsfrist:
Søknadsfrist innen 31. juli hvert år.
Søknadsskjema

For at søknaden skal bli vurdert, forutsettes det at søkeren oppfyller alle kriteriene som beskrevet.

 

Fant du det du lette etter?

Bli medlem i Norsk Tannpleierforening