Kort om oss

Norsk Tannpleierforening, NTpF og innsatsområder for foreningen:

Tannpleierforeningen er en partipolitisk uavhengig yrkesorganisasjon for autoriserte tannpleiere i offentlig og privat sektor, studenter og yrkespassive tannpleiere

Tannpleierforeningen  har vel 900 yrkesaktive medlemmer og er fra 1/12022 tilsluttet hovedorganisasjonen Unio.

Tannpleierforeningen arbeider med yrkesfaglige spørsmål, tannpleiernes lønns- og arbeidsvilkår, tannhelsepolitikk, etterutdanning,
videreutdanning og forskning

Tannpleierforeningen arrangerer årlige fagkonferanser slik at tannpleiernes kompetanse holdes på et høyt faglig nivå og videreutvikles til
det beste for pasienten

Tannpleierforeningen jobber for å fremme befolkningens tannhelse og helse, og integrere oral helse som en del av den generelle helsen

Tannpleierforeningen tar utgangspunkt i brukernes behov for tannhelsehjelp, kvalitet og prinsippet om behandling på best effektive omsorgsnivå

Tannpleierforeningen utgir fagbladet «Tannstikka» 6 ganger per år

Tannpleierforeningen har nettverk med de nordiske tannpleierforeningene.

Tannpleierforeningen er medlem av:
Den europeiske tannpleierorganisasjonen EDHF(European Dental Hygienist Federation)

Den internasjonale tannpleierorganisasjonen IFDH (International Federation of Dental Hygienist)

 Medlemmer av Tannpleierforeningen blir automatisk medlem av en lokalavdeling

 

Fant du det du lette etter?

Bli medlem i Norsk Tannpleierforening