Kort om oss

Norsk Tannpleierforening, NTpF og innsatsområder for foreningen:

Tannpleierforeningen er en partipolitisk uavhengig yrkesorganisasjon for autoriserte tannpleiere i offentlig og privat sektor, studenter og yrkespassive tannpleiere

Tannpleierforeningen  har vel 900 yrkesaktive medlemmer og er tilsluttet arbeidstakerorganisasjonen Delta. Delta er tilsluttet YS,
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund

Tannpleierforeningen arbeider med yrkesfaglige spørsmål, tannpleiernes lønns- og arbeidsvilkår, tannhelsepolitikk, etterutdanning,
videreutdanning og forskning

Tannpleierforeningen arrangerer årlige fagkonferanser slik at tannpleiernes kompetanse holdes på et høyt faglig nivå og videreutvikles til
det beste for pasienten

Tannpleierforeningen jobber for å fremme befolkningens tannhelse og helse, og integrere oral helse som en del av den generelle helsen

Tannpleierforeningen tar utgangspunkt i brukernes behov for tannhelsehjelp, kvalitet og prinsippet om behandling på best effektive
omsorgsnivå

Tannpleierforeningen utgir fagbladet «Tannstikka» 6 ganger per år

Tannpleierforeningen har nettverk med de nordiske tannpleierforeningene og tannpleierforeningen er medlem av den europeiske
tannpleierorganisasjonen EDHF(European Dental Hygienist Federation) og den internasjonale tannpleierorganisasjonen IFDH
(International Federation of Dental Hygienist)

Det er kun medlemmer av tannpleierforeningen som kan være medlem av en lokalavdeling

 

Fant du det du lette etter?

Meld deg inn i Norsk Tannpleierforening

NTpF er en partipolitisk uavhengig yrkesorganisasjon for alle autoriserte tannpleiere, enten de er yrkesaktive eller yrkespassive. Mer om Norsk Tannpleierforening >>

Medlemsfordeler

  • Medlemsskap i NTpF og Delta: Delta gir deg hjelp og støtte på arbeidsplassen i lønns– og arbeidsspørsmål.
  • Fagtidsskriftet Tannstikka med 6 utgivelser per år med bl.a. fagstoff og oversikt over ledige stillinger etc.
  • Faglig utvikling gjennom årlige fagkonferanser med kurs spesielt tilpasset tannpleiere, rimelig for studenter og til gunstig pris for ordinære medlemmer