Kontingent

Yrkesaktivt medlemsskap:
1.45 % av brutto årsinntekt. Maksbeløp kr 475,- per mnd + kr 21,- til opplærings- og utviklingsfondet (OU-fondet).

Kontingent beregnes av bruttolønn, uavhengig av om medlemmet er helt eller delvis i jobb. Bruttolønn er all inntekt som oppgis i post 111.A på lønns- og trekkoppgaven. Dette inkluderer lønn med tillegg, sykepenger, foreldrepenger, feriepenger og tariffavtalt pensjonistlønn fra arbeidsgiver eller fra NAV.

Ikke yrkesaktivt medlemsskap:
(uføre, rehabilitering, ulønnet permisjon, atføring, arbeidssøkere etc) 
kr 500,- per år

Studentmedlemsskap, bachelor:
Fritatt kontingent

Pensjonistmedlemmer:
kr 300,- per år

I tillegg til kontingenten påkommer kr 21 per måned til Deltas Opplærings- og utviklingsfond – OU-fondet.

Dette gjelder de yrkesaktive medlemmene.

I tråd med Deltas vedtekter skal medlemmer ansatt i Den offentlige tannhelsetjenesten settes på månedlig trekk i sine respektive fylkeskommuner/Oslo Kommune. Det samme gjelder for ansatte ved helseforetakene og statlige etater. NTpF sender beskjed om trekk til arbeidsgiver etter å ha mottatt innmelding fra medlemmet.

Tannpleiere i privat sektor skal opprette avtalegiro med Tannpleierforeningen for innbetaling av kontingent. Selvstendig næringsdrivende kan få egen årsavtale. Ta kontakt med administrasjonen på ntpf@delta.no

Yrkespassive, studentmedlemmer og pensjonistmedlemmer får tilsendt faktura via e-post for innbetaling av kontingent i medlemsperioden.

Husk å melde fra  dersom du skifter arbeidsgiver, endrer stillingsprosent og/ eller endre årsinntekt!

 

 

Fant du det du lette etter?

Meld deg inn i Norsk Tannpleierforening

NTpF er en partipolitisk uavhengig yrkesorganisasjon for alle autoriserte tannpleiere, enten de er yrkesaktive eller yrkespassive. Mer om Norsk Tannpleierforening >>

Medlemsfordeler

  • Medlemsskap i NTpF og Delta: Delta gir deg hjelp og støtte på arbeidsplassen i lønns– og arbeidsspørsmål.
  • Fagtidsskriftet Tannstikka med 6 utgivelser per år med bl.a. fagstoff og oversikt over ledige stillinger etc.
  • Faglig utvikling gjennom årlige fagkonferanser med kurs spesielt tilpasset tannpleiere, rimelig for studenter og til gunstig pris for ordinære medlemmer