Nye takster 2021 og regelverk

Norsk Tannpleierforening oppfordrer alle tannpleierne til å sette seg godt inn i nytt regelverk. Fra 1.1.2021 gjelder nytt regelverk og takster for folketrygdens stønad til dekking av utgifter til tannbehandling.  
På Helsedirektoratet.no finner du:

Rundskriv til folketrygdloven § 5-6, § 5-6 a og § 5-25 – Undersøkelse og behandling hos tannlege og tannpleier for sykdom og skade.

Takster for tannbehandling.

Etter 1.1.2021 må alle refusjonskrav leveres digitalt enten ved direkte innsending via Helsenett eller ved bruk av opplastingstjenesten – Helsedirektoratets internettportal.
Veiledning til innsending på Helfo sine sider.  NTpF viser til at i merknad i §5 Stønadskrav, blir det presisert at direkteoppgjør i privat tannhelsetjeneste blir inngått mellom behandler og Helfo. Det er ikke tillatt å sende inn krav på vegne av andre:

«Det er utarbeidet mønsteravtale for direkte oppgjør med tannleger og med tannpleiere. […] Avtalen om direkte oppgjør inngås i privat tannhelsetjeneste direkte mellom Helfo og den enkelte behandleren (tannlege eller tannpleier). Det er ikke tillatt for behandlerne å sende inn krav om oppgjør på vegne av andre enn seg selv.

I den offentlige tannhelsetjenesten inngås avtalen mellom fylkeskommune og Helfo. For de odontologiske lærestedene inngås avtalen mellom utdanningsinstitusjonen og Helfo. Krav om stønad fremsettes overfor Helfo av tjenesteyter/behandler.»

Fant du det du lette etter?

Bli medlem i Norsk Tannpleierforening