Overgang til Unio!

Her samler vi fortløpende den informasjonen vi synes er spesielt viktig for deg som medlem. Samtidig som vi fortsetter å legge ut informasjon på medlemsgruppa på Facebook.

———————————————————————————————————————

Publisert 26. august

Tannpleierne reagerer sterkt på siste brev fra Delta.

Her er noen av reaksjonene fra tannpleiere sendt til Delta:

Hei

Hva i alle dager er dette for en mail å sende ut til alle oss organiserte tannpleiere i Delta?

Første delen av mailen er fin, for det er selvsagt forståelig at dere synes det er synd at NTpF forlater Delta og at dere vil ha oss med videre som medlemmer ved å fronte deres tilbud til oss.

Men så er det bare negativitet og nedvergende skriverier som fortsetter i mailen. Jeg kjenner at jeg blir sint av måten dere tillater dere selv å skrive til oss på. Dere var selv med på det ekstraordinære landsmøtet vårt og fikk virkelig med dere hvor stort flertall som stemte for å gå over til UNIO. Så hva er det dere er ute etter? Splitte tannpleiere? Ødelegge foreningen vår fordi vi nå har valgt noen andre enn dere?

Jeg er skuffet over at det gode samarbeidet vi har hatt med dere, at alle disse fine årene sammen skal avsluttes med denne holdningen fra deres side! Det må vel kunne gå an å holde en god tone? Dette minner om en klassisk, bitter skilsmisse der bare ene parten vil ut av forholdet.

Hva med å være såpass reale å takke for fint samarbeid, understreke nok en gang at dere synte dette er trist at vi forlater Delta og at dere mer enn gjerne tar vare på de av oss som velger å bli igjen? Og ikke minst at dere kunne ønske oss lykke til videre, istedenfor å be oss melde oss ut av NTpF fordi deres synspunkt er at det blir dårligere for oss?

Om jeg skulle ha vært i tvil om hvilken forening jeg burde være med i videre, har denne mailen fått meg til å innse at det i alle fall ikke er Delta!

Hilsen
Marita Bjørkelund
Tillitsvalgt i Delta for tannpleiere i Vestland fylkeskommune
Leder i NTpF avdeling Vestland

 

Til alle tannpleiere i Delta Vestland fylkeskommune

Jeg sender dere denne mailen med bakgrunn i mailen dere mottok fra Delta i går, samt vedtaket i NTpF om å melde seg ut av Delta og inn i UNIO.

Jeg må først si at jeg er skuffet over måten Delta har behandlet oss som yrkesgruppe i denne prosessen. Jeg skjønner at de ønsker å beholde oss, men jeg kan ikke se at det skal komme noe godt ut av at de prøver å splitte oss som yrkesgruppe.

Jeg har deltatt på flere møter i regi av Delta ang utmeldingen, og jeg har hatt tett dialog med Hilde Aga i NTpF. Jeg er 100 % trygg på at tannpleierne vil få det bra ved en overgang til UNIO, og jeg vet at det vil bli jobbet bedre for høyskolegruppen der. Ja, vi blir liten i den store sammenhengen, men det er vi i Delta også.

For oss som jobber i fylkeskommunen, så har vi en trygghet og et godt ivaretatt arbeidsmiljø. Vi vil ikke merke noen forskjell i arbeidsdagen vår om vi er medlem i Delta eller NTpF, men vi vil bli mere synlig på arbeidsplassen vår/i fylkeskommunen. Hovedtillitsvalgte vil få en større tyngde inn i tannhelsesaker, da man ikke trenger å se til siden for å ta hensyn til andre yrkesgrupper man representerer. Man får også større tyngde i forhandlinger, da man forhandler på vegne av NTpF, og ikke på vegne av Delta.

Jeg er sikker på at dette kommer til å bli bra, og jeg håper dere ønsker å være med NTpF videre!

Dersom noen har noen spørsmål til meg om dette, så er det bare å ta kontakt.
Med vennlig hilsen
Ann-Elin Instebø
HTV Delta – Vestland fylkeskommune

 

Hei

Viser til mail som vart sendt til Norsk Tannpleierforening sine medlemmer i dag.

Ein mail eg mottok og leste med vantru og etter kvart skuffelse. Eit nesten einstemmig ekstraordinært landsmøte i NTpF har fatta eit vedtak. Vi som medlemmer hadde gjeve våre delegatar fullmakt til å stemme for forslaget til NTpF om å melde overgang til UNIO. Respekterer ikkje Delta eit landsmøtevedtak?

Dykkar utspel i dag kjem med direkte skremsler om kva som vil skje viss vi melder oss ut. De brukar ord som «frykter» og «dårligere ivaretatt». Dette er svært uprofesjonelt slik eg ser det, og hadde ikkje venta dette frå ein seriøs arbeidstakarorganisasjon i YS. Bifaller verkeleg YS at ein av deira arbeidstakarorganisasjonar gjer dette?

Mailen kan kanskje skape usikkerhet hos tannpleiarane, men heldigvis viser reaksjonane i løpet av ettermiddagen og kvelden at det motsatte skjer! Mange tannpleiarar gjev klart uttrykk for at Delta sitt  utspel er endå ein god grunn for å melde oss ut.

Eg har vore tannpleiar og medlem av NTpF og KFO/ Delta i 35 år. Har alltid sett viktigheten av å vera organisera. Eg har vore tillitsvalgt i både lokalforening og i fylkeskommune. Eg var nestleiar i NTpF i perioden 2006 – 2010. Vi fekk stadig tilbakemeldingar frå tannpleiere om at dei ikkje syns Delta var den rette organisasjonen for tannpleiarane. Mange hadde dette som årsak til å ikkje bli medlem av NTpF. Det var til dels vanskeleg å drive medlemsverving. Sjølv har eg opplevd at det er NTpF som har vore mitt talerøyr og den som har jobba fram viktige saker for vår yrkesgruppe, ikkje Delta.

 Som tannpleier, men også som folkehelsekoordinator i ein fylkeskommune, ser eg viktigheten av å ha ein felles organisasjonstilknytning med dei faggruppene vi skal samarbeide med. RETHOS – nasjonale retningslinjer for helse og sosialfagutdanningar har nyleg avslutta eit stort arbeid med å utvikle nye retningslinjer for slike utdanningar. Dei øvrige helsefagutdanningane som er inkludert i dette arbeidet, er enten organisert i UNIO eller Akademikerne. Delta burde vise forståelse for at vi som yrkesgruppe ynskjer å vera tilknytta ein organisasjon som jobbar med ivaretakelse og utvikling av yrker som er på same utdanningsnivå som tannpleiarane.

Vær snill å legg ballen død med å etablere eit «nytt faglig fellesskap» for tannpleiarane. Nå må Delta vise at de respekterer landsmøtevedtaket og ynskje NTpF lykke til i det vidare arbeidet!

Med venleg helsing
Agnes Haugan

 

Kjære Delta

Takk for samarbeidet i mange år.

Jeg er lei for at dere ikke ønsker en liten, men sterk yrkesorganisasjon lykke til videre. Det ekstraordinære landsmøtet tok et nesten enstemmig valg om å skifte hovedorganisasjon, og jeg hadde forventet at dere som en stor arbeidstakeraktør hadde akseptert og godtatt NTpFs valg. Tror dere ikke at medlemmene i NTpF er klar over fordeler og ulemper ved en overgang til UNIO? Dette har NTpF gitt tydelig og grundig informasjon om i forkant av landsmøtet. Er ønsket deres å ødelegge for NTpF? Når lokalforeninger og landsmøtet etter demokratiske prosesser har valgt å gå ut av deres organisasjon, så vet dere at vi som en liten organisasjon er avhengig av at medlemmene støtter opp om overgangen. Jeg har leser at dere har 90 000 medlemmer, synd at dere mister 1000, men vis at dere er rause og unner NTpF å lykkes i det store og viktige arbeidet som ligger foran organisasjonen nå!

Som tannpleier, tidligere leder av NTpF og folkehelserådgiver har jeg fulgt med på utviklingen av NTpF som organisasjonen i snart 40 år. Det har vært mange flinke tannpleiere som har jobbet både nasjonalt og internasjonalt for å komme dit vi er i dag, og det er viktig at de som skal jobbe videre for å styrke organisasjonen føler samhørighet og tilhørighet til sin hovedorganisasjon.  Etter hvert som flere tannpleiere tar videreutdanning (noe som er viktig for utvikling av yrket), opplever jeg at de ikke føler seg hjemme i nåværende organisasjon, og melder seg ut av NTpF pga. organisasjonstilknytning. Dette er en utvikling som det er viktig å snu, og mange av disse tidligere medlemmene, finner vi i forskerforbundet og i utdanningsforbundet.

Kjære Delta, ikke prøv å splitte oss!
Med vennlig hilsen
Eva Rydgren Krona
Rådgiver
Tannhelsetjenesten i Viken fylkeskommune


Reaksjon fra tidligere ledere i Norsk Tannpleierforening på NTpFs styre sitt forslag om overgang til UNIO

 Tove Bakken, leder av Norsk Tannpleierforening 2002-2010:

 

Jeg er helt enig i at en overgang til UNIO vil være det rette for NTpF nå!

Vår yrkesgruppe har hatt en fantastisk utvikling på utdanningsområdet! Ved å gå over til en hovedorganisasjon for universitets- og høyskoleutdannede, vil vi få en naturlig plass blant tilsvarende yrkesgrupper. Dette så jeg også som leder (12-13-år siden) og hadde da drøftinger med ledelsen i Delta og sonderinger med UNIO.

Det ble ikke noe da, men nå er tiden absolutt inne.

Jeg håper at våre aktive tannpleiere ser viktigheten av dette for vår yrkesgruppe og stemmer for forslaget!

NTpF har hatt mange gode og utviklende år i KFO og Delta, men det er en tid for alt!

Lykke til med den videre prosessen Hilde, jeg vet det krever mye!

God sommer til dere alle og lykke til!
Hilsen Tove😊

 

Kari Elisabeth Dahl, leder av Norsk Tannpleierforening 1996-2002:

Hei,

Tiden for ny organisasjonstilknytning er overmoden. Nå håper jeg tannpleierne ser sitt eget beste og  griper sjansen og blir med på laget hvor flere akademiske yrker innen helse – og sosialutdanningene på samme nivå befinner seg. Det vil kunne gi tannpleierne nye muligheter. Allerede i 1996 -2002 da jeg var leder i NTpF jobbet vi med saken, men da var vi for få medlemmer og mye annet måtte på plass før vi kunne ta en beslutningen på ny organisasjonstilknytning.

Jeg krysser fingrene for at tannpleierne tenker på framtida nå og går for forslaget til ny organisasjonstilknytningen.

God sommer!
Kari Elisabeth Dahl
PhD

 

Eva Rydgren Krona, leder Norsk Tannpleierforening 1992-1996:

 

Hei alle sammen!

Jeg er stolt og glad for at vi har en forening som tenker fornyelse og utvikling for yrkesgruppen vår, og støtter styret i deres valg av organisasjonstilknytning!

Organisasjonstilknytningen har vært en lang prosess, som i høy grad har sammenheng med utviklingen av tannpleierutdanningen fra å være en utdanning plassert på universitet, men litt uklart definert som høgere utdanning, til nå å være en bachelorutdanning på lik linje, og med samme muligheter som øvrige utdanninger på dette nivået.

Som nestleder i programgruppe tannpleierutdanning i RETHOS (Nasjonale retningslinjer for helse- og sosialfagutdanningene), som er et stort utviklingsarbeid for å utvikle nasjonale retningslinjer innen helse- og sosialfag, har jeg erfart at de øvrige utdanningene som er inkludert i dette arbeidet er organisert, enten i UNIO eller i AKADEMIKERNE. Å ha felles organisasjonstilknytning er ikke avgjørende, men det er en stor fordel å kunne møtes på flere arenaer.

Det er utarbeidet en felles forskrift for alle utdanningene med formål å sikre at utdanningsinstitusjonene tilbyr praksisnære og forskningsbaserte helse- og sosialfagutdanninger med høy faglig kvalitet og relevans.  Retningslinjene som er utarbeidet for den enkelte utdanning, skal definere sluttkompetansen og utgjøre en minstestandard for kompetanse for helse- og sosialfagutdanninger på høgskole eller universitet. Forskriften for tannpleierutdanning skal tre i kraft fra høsten 2021 (vedlagt).

Jeg håper tannpleierne griper muligheten vi har nå, til å velge å bli en del av en hovedorganisasjon som jobber med ivaretakelse og utvikling for yrker som er på dette utdanningsnivået.

Lykke til og god sommer!

Med vennlig hilsen
Eva Rydgren Krona
Rådgiver
Tannhelsetjenesten i Viken fylkeskommune

Evy Anni Evensen, leder av Norsk Tannpleierforening 1988 – 1992:

Kjære alle gode tannpleiere!

Tannpleierutdanningen og senere godt samspill med andre yrkesgrupper på tilsvarende utdanningsnivå har gitt meg viktig og god erfaring til nytte i hele mitt videre yrkesliv. Nettopp dette vurderer jeg som en svært viktig grunn for å søke den samhørighet NTpF, og den enkelte tannpleier, kan få gjennom medlemskap i UNIO.

 

Lykke til med prosessen! Dere velger den rette vei i det dere gjør nå!

Beste hilsen Evy-Anni Evensen
Tidligere leder i NTpF, 1. nestleder i KFO (nå DELTA) med mer.

 

—————————————————————————————————————————————————

Lørdag 12.06.21 kl 12:15 
Styret sendte ut mail til alle medlemmer i NTpF

Hei medlemmer i NTpF

Torsdag ettermiddag mottok medlemmene i Norsk Tannpleierforening personlig mail fra forbundsleder Lizzie Ruud Thorkildsen i Delta. Utgangspunktet for mailen var styrets vedtak om forslag til søknad om opptak i Unio.  Foreningen stiller seg overraskende til innhold i mailen på enkelte områder, og har derfor bedt om møte med forbundsleder.

NTpF er i god dialog med Unio om en evt. overgang til ny organisasjon. Styret la plan for områder det skulle arbeides med det siste året, og styret og administrasjon har jobbet hardt og seriøst med saken. Dersom landsmøte vedtar overgang, er mange saker på plass og andre områder skal det fortsatt jobbes med utover høsten. Det videre arbeidet er godt planlagt og styret kjenner på optimisme som gir pågangsmot, for videre utvikling av organisasjonen og yrkesgruppa.

I Unio vil foreningen bli mer selvstendig. Det styrker fellesskapet og vår identitet og eksempler er:

 • NTpF får partsrettigheter som betyr at NTpF får rett til egen plass ved forhandlingsbordet i offentlig sektor og forhandler direkte for bare tannpleierne
 • Tannpleierne kan samarbeide med yrkesgrupper som vi samarbeider med i arbeidslivet, også på organisasjonsnivå
 • Tannpleierne blir organisert sammen med helsefagutdanninger med 3 årig bachelor
 • Tannpleierforeningen får større påvirkning på politiske saker ved å gå sammen med andre og aktuelle  forbund
 • Tannpleierforening blir mer attraktiv for medlemmer som har tatt videreutdanning
 • Ivaretakelse av ansatte i privat sektor og selvstendig næringsdrivende, blir opprettholdt og videreutviklet av NTpF og aktuelle samarbeidspartnere
 • Unio er Norges største hovedorganisasjon for arbeidstakere med høyere utdanning med over 380 000 medlemmer fordelt på 13 forbund.
 • Her kan du lese om medlemsorganisasjoner https://www.unio.no/forbund/ og medlemsfordeler. NTpF vil jobbe videre med å utvikle viktige medlemsfordeler som f. eks forsikring

Foreningen har fått mange og positive tilbakemeldinger fra medlemmer. Flere ledere i andre yrkesorganisasjoner i Delta, uttrykker stor forståelse for vedtaket styret har gjort og vi blir ønskt lykke til i det videre arbeidet. Det gleder og styrkes oss i vår avgjørelse og i det videre arbeidet.

Styret skal møte tillitsvalgte den 15. juni og informere om saken, og lokalavdelingene arrangerer møte med sine medlemmer. I disse møtene stiller leder Hilde Aga og styremedlem etter invitasjon.

Forslaget om overgang til Unio er godt gjennomtenkt. Grunnene er presentert for ledere i lokalavdelingene og medlemmene vil bli nærmere orientert på teams.

Sammen blir vi sterke – tannpleierne skal opp og frem!

Riktig god helg frå styret og administrasjonen i NTpF

v/ leder Hilde Aga

 

Torsdag 10.06.2021 kl. 15.48

Delta ved forbundsledere Lizzie sendt ut et brevet til alle medlemmer i tannpleierforeningen.

 

Publisert på FB-gruppa 10-11.juni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publisert på medlemssiden 07.6.2021 klokka 14:45

Dette brevet er i dag sendt ut til alle medlemmers epostadresse og varslet med SMS

Saken gjelder eventuell søking om overgang fra hovedorganisasjonen YS-Delta til hovedorganisasjonen Unio:

Medlemskap i hovedorganisasjon er kontinuerlig vurdert i NTpF, både av nåværende og tidligere styrer. Det er stilt spørsmål om YS-Delta er den riktige organisasjonen for tannpleierne å være organisert i. Delta er en organisasjon som hovedsakelig består av yrkesgrupper på videregående nivå. Nåværende styre har tatt beslutningen og har enstemmig vedtatt å fremme forslag i ekstarordinært landsmøte, om opptak av Norsk Tannpleierforening i Unio.

Unio er den nest største hovedorganisasjonen i Norge og organiserer blant annet helsearbeidere på bachelornivå. Yrkesgrupper som er naturlige samarbeidsparter med tannpleierne.  Universitets- og høyskolesektoren er derfor en viktig felles arena som gis prioritet i Unio, og hovedorganisasjonen jobber for høyere verdsetting av kunnskap, forskning, kompetanse og ansvar. NTpFs styre mener at organisasjonens målsetting, viser at denne organisasjonen best ivaretar tannpleiernes interesser. Medlemskap i Unio, gir foreningen en tydelig grad av selvstendighet med muligheter og ansvar det medfører. Ved evt overgang til Unio, vil tannpleiere være organisert i en akademisk hovedorganisasjon på linje med de andre nordiske tannpleierorganisasjonene.

Tannpleierforeningen hadde møte med representanter fra lokalavdelingene den 3. juni og orienterte om saken. Deltas politiske ledelse er orientert i dag.  Videre blir

 • Medlemmer som har verv som tillitsvalgt i NTpF/Delta, blir innkalt til møte med NTpF på Teams
 • Medlemmene invitert av lokallagene til dialog på Teams
 • Medlemmene blir innkalt til ekstraordinært landsmøte 19. august og behandling av saken
 • Om vedtak av overgang til Unio, blir det arrangert tillitsvaltopplæring høst 2021

NTpF har jobbet med saken det siste året for å forberede en overgang. Saken har så langt vært behandlet som en konfidensiell sak, av hensyn til arbeidsro, både for oss og den andre parten, Unio.

Ønsket fra styret er at medlemmene synes nyheten er gledelig og at en eventuell overgang til Unio som vil styrke tannpleiernes autonomi, skaper entusiasme og engasjement.

Vennlig helsing

Styret i Norsk Tannpleierforening
v/ leder Hilde Aga

Fant du det du lette etter?

Bli medlem i Norsk Tannpleierforening