Søker tannpleier tannlegepraksis i Sandefjord sentrum

Vi søker en engasjert, dyktig og omsorgsfull tannpleier til en hyggelig og travel tannlegepraksis i Sandefjord sentrum.

I forbindelse med svangerskapspermisjon søker vi tannpleier i 40-60% stilling i et års vikariat med mulighet for fast stilling for den rette personen.
Vi kan tilby et hektisk og givende arbeidsmiljø, faglig utfordringer, mange trivelige pasienter og morsomme kollegaer. Ønsket oppstart mai/juni 2021,
men alt er av interesse. www.tannhelseklinikkensandefjord.no

Søknad og CV kan sendes til annette@tannlegeboevre.nhn.no.  Vi gleder oss til å høre fra deg.

Meld deg inn i Norsk Tannpleierforening

NTpF er en partipolitisk uavhengig yrkesorganisasjon for alle autoriserte tannpleiere, enten de er yrkesaktive eller yrkespassive. Mer om Norsk Tannpleierforening >>

Medlemsfordeler

  • Medlemsskap i NTpF og Delta: Delta gir deg hjelp og støtte på arbeidsplassen i lønns– og arbeidsspørsmål.
  • Fagtidsskriftet Tannstikka med 6 utgivelser per år med bl.a. fagstoff og oversikt over ledige stillinger etc.
  • Faglig utvikling gjennom årlige fagkonferanser med kurs spesielt tilpasset tannpleiere, rimelig for studenter og til gunstig pris for ordinære medlemmer