Stilling som stipendiat tilknyttet prosjektet «Tannhelse blant voksne i HUNT4 studien»

 

 

TkØ søker stipendiat

Stilling som stipendiat tilknyttet prosjekt «Tannhelse blant voksne i HUNT4 studien».

Stillingen er knyttet til et prosjekt som skal benytte data fra tannhelseundersøkelsen i HUNT4-studien. Stipendiaten ansettes for en periode på tre år i 100% stilling. Arbeidssted er Majorstuen, Oslo.

Se hele utlysningen og elektronisk søkeskjema her (ekstern nettside): https://www.ostfoldfk.no/om-fylkeskommunen/ledig-stilling/stipendiat.113119.aspx

 

Kontaktpersoner for stillingen

Rasa Skudutyte-Rysstad, forsker ved TkØ, rasas@ostfoldfk.no, mobil: 98222849

Vibeke Ansteinsson, forskningsleder ved TkØ, vibekean@ostfoldfk.no, mobil: 93497026

Søknadsfrist: 12.12.2019

Meld deg inn i Norsk Tannpleierforening

NTpF er en partipolitisk uavhengig yrkesorganisasjon for alle autoriserte tannpleiere, enten de er yrkesaktive eller yrkespassive. Mer om Norsk Tannpleierforening >>

Medlemsfordeler

  • Medlemsskap i NTpF og Delta: Delta gir deg hjelp og støtte på arbeidsplassen i lønns– og arbeidsspørsmål.
  • Fagtidsskriftet Tannstikka med 6 utgivelser per år med bl.a. fagstoff og oversikt over ledige stillinger etc.
  • Faglig utvikling gjennom årlige fagkonferanser med kurs spesielt tilpasset tannpleiere, rimelig for studenter og til gunstig pris for ordinære medlemmer