Universitetet i Oslo søker etter vikarer som tannpleier til vårt bachelorprogram

UiO søker etter vikarer som tannpleier til vårt bachelorprogram i tannpleie ved Institutt for klinisk odontologi (IKO).  Vikarstillingene er tilknyttet Avdeling for tannpleievitenskap, som består av 8 årsverk fordelt på 16 ansatte.

Vikariatene skal totalt dekke 230% vakanse fordelt på flere deltidsstillinger mellom 20% til 100%. Slik undervisningen er lagt opp, er det behov for flere vikarer i ulike prosentbrøker.

Her kan du lese mer om stillingen og søknad

Meld deg inn i Norsk Tannpleierforening

NTpF er en partipolitisk uavhengig yrkesorganisasjon for alle autoriserte tannpleiere, enten de er yrkesaktive eller yrkespassive. Mer om Norsk Tannpleierforening >>

Medlemsfordeler

  • Medlemsskap i NTpF og Delta: Delta gir deg hjelp og støtte på arbeidsplassen i lønns– og arbeidsspørsmål.
  • Fagtidsskriftet Tannstikka med 6 utgivelser per år med bl.a. fagstoff og oversikt over ledige stillinger etc.
  • Faglig utvikling gjennom årlige fagkonferanser med kurs spesielt tilpasset tannpleiere, rimelig for studenter og til gunstig pris for ordinære medlemmer