Gratulere med ny medlemsside!

Publisert 30.1.2017 klokka 08:22

Norsk Tannpleierforening har lytta til medlemmene sine ønskje om ei meir formålstenleg medlemsside. Dette har vært ei stor og viktig sak, og foreininga har brukt mykje ressursar i arbeidet med analysering av medlemmane sitt brukarmønster, kartleggjing av behova og utvelging av materiell.  Arbeidet starta i mars 2015, og kontorledar Linda Ludmann og styremedlem Anne Mai Nilsen har hatt hovudansvaret for utvikling og framdrift av sida saman med eit reklamebyrå.

 

Tannpleierforeininga har etablert publikumsside, tannpleier.no,  som skal marknadsføra yrkesgruppa med aktuell og publikumsvenleg faginformasjon. Tannpleier.no er også inngangen til medlemssida. Bruk knapp øverst på sida merka «medlemssiden».

Medlemssida har til hensikt å vera eit godt hjelpemiddel hovudsakleg for medlemmene, men også for andre. Brukarane skal raskt kunna finna kunnskapen dei har behov for. Difor er det lagt opp hurtigpunkt midt på første sida. Menyen ligg øverst til venstre, samt søkefeltet for å finne det som det blir søkt etter. Når ein klikkar på ein av logoane, vil sida koma fram som logoen viser, f.eks Delta. Her er informasjon om ulike verktøy som vedgår tannpleiarane i arbeidsdagen, omtale av politiske og andre aktuelle saker og kontaktinformasjon.

 

No kan endeleg medlemmer og andre brukarar, få ei oversiktleg og innhaldsrik medlemsside. Foreininga ser frem til at tannpleiarane vil finna informasjon og verktøy som dei har behov for, samtidig som websida skal profilera foreininga og yrkesgruppa.

 

Administrasjon og styret ønskjer medlemmene lukka til med nytt og viktig verktøy!

 


Viktig sak om direkteoppgjør med HELFO

Publisert 30.9.2020 klokka 14:36

Tannpleierne fikk selvstendig refusjonsrett i 2013. Retten gir tannpleieren rettigheter og plikter. Husk at avtalen er:  Personlig og gjensidig mellom HELFO og tannpleieren Buypass kortet er personlig og det er kun du som bruker kortet Når du gjør avtale med HELFO, er det kun du som sender inn dine oppgjør Du er personlig ansvarlig for […]

Norge henger etter i forebyggingen av overvekt og fedme

Publisert 16.9.2020 klokka 13:43

Norsk Tannpleierforening støtter rådene i ny rapport. De er i tråd med foreningen sitt syn at samfunnet må ta et større ansvar for å tilrettelegge sunnere mat- og drikkevaner i befolkningen. Prosjektet Healthy Food Environment Policy Index (Food-EPI) er gjennomført for første gang i Norge, som del av det europeiske prosjektet Policy Evaluation Network. Et […]

Oppdatert skjema som kartlegg smittestatus hos pasientar

Publisert 17.8.2020 klokka 11:17

Det er konstatert auka smittespreiing i befolkninga og Helsedirektoratet har difor i samråd med FHI og tannhelsetenesta, oppdatert skjema som kartlegg smittestatus hos pasientar. Dersom svaret er JA på eitt eller fleire av spørsmåla skal behandling utførast på tannklinikkar for smitta pasientar. Skjemaet finn du på Kartlegging av smittestatus før besøk på tannklinikken Endringene gjeld: […]

Meld deg inn i Norsk Tannpleierforening

NTpF er en partipolitisk uavhengig yrkesorganisasjon for alle autoriserte tannpleiere, enten de er yrkesaktive eller yrkespassive. Mer om Norsk Tannpleierforening >>

Medlemsfordeler

  • Medlemsskap i NTpF og Delta: Delta gir deg hjelp og støtte på arbeidsplassen i lønns– og arbeidsspørsmål.
  • Fagtidsskriftet Tannstikka med 6 utgivelser per år med bl.a. fagstoff og oversikt over ledige stillinger etc.
  • Faglig utvikling gjennom årlige fagkonferanser med kurs spesielt tilpasset tannpleiere, rimelig for studenter og til gunstig pris for ordinære medlemmer