Gratulere med ny medlemsside!

Publisert 30.1.2017 klokka 08:22

Norsk Tannpleierforening har lytta til medlemmene sine ønskje om ei meir formålstenleg medlemsside. Dette har vært ei stor og viktig sak, og foreininga har brukt mykje ressursar i arbeidet med analysering av medlemmane sitt brukarmønster, kartleggjing av behova og utvelging av materiell.  Arbeidet starta i mars 2015, og kontorledar Linda Ludmann og styremedlem Anne Mai Nilsen har hatt hovudansvaret for utvikling og framdrift av sida saman med eit reklamebyrå.

 

Tannpleierforeininga har etablert publikumsside, tannpleier.no,  som skal marknadsføra yrkesgruppa med aktuell og publikumsvenleg faginformasjon. Tannpleier.no er også inngangen til medlemssida. Bruk knapp øverst på sida merka «medlemssiden».

Medlemssida har til hensikt å vera eit godt hjelpemiddel hovudsakleg for medlemmene, men også for andre. Brukarane skal raskt kunna finna kunnskapen dei har behov for. Difor er det lagt opp hurtigpunkt midt på første sida. Menyen ligg øverst til venstre, samt søkefeltet for å finne det som det blir søkt etter. Når ein klikkar på ein av logoane, vil sida koma fram som logoen viser, f.eks Delta. Her er informasjon om ulike verktøy som vedgår tannpleiarane i arbeidsdagen, omtale av politiske og andre aktuelle saker og kontaktinformasjon.

 

No kan endeleg medlemmer og andre brukarar, få ei oversiktleg og innhaldsrik medlemsside. Foreininga ser frem til at tannpleiarane vil finna informasjon og verktøy som dei har behov for, samtidig som websida skal profilera foreininga og yrkesgruppa.

 

Administrasjon og styret ønskjer medlemmene lukka til med nytt og viktig verktøy!

 


Lansering av filmer mot tannbehandlingsangst

Publisert 14.10.2021 klokka 11:24

I dag ble filmer mot tannbehandlingsangst i prosjektet «Tenner, skam og angst» lansert. Filmene er utviklet av prosjektet «Tenner, skam og angst» ved Kompetansesenteret Tannhelse Midt (TkMidt). Prosjektet har laget informasjonsfilmer rettet mot de som sliter med tannbehandlingsangst i tillegg til å lage instruksjonsvideoer for tannhelsepersonell. Målet er å gjøre det enklere for den som har tannlegeskrekk til å oppsøke […]

Solid flertall for overgang til Unio

Publisert 20.8.2021 klokka 14:08

Av totalt 34 stemmer, stemte 32 for overgang. Dette gir solid grunnlag for styret og administrasjon i sitt vidare arbeid. Under finner du innlegget fra Hilde Aga. Etter hennes innlegg, haldt leiar av Unio og gjest, Ragnhild Lied, ei solid og nøktern tale om Unio og kva overgang til den hovudorganisasjonen, vil bety for NTpF. […]

Viktig informasjon til alle medlemmer.

Publisert 07.6.2021 klokka 14:45

Saken gjelder eventuell søking om overgang fra hovedorganisasjonen YS-Delta til hovedorganisasjonen Unio. Se egen side for å få samlet informasjon.  

Bli medlem i Norsk Tannpleierforening