Moglege konsekvensar ved ansvarsoverføring av tannhelsetenesta

Publisert 07.3.2017 klokka 15:55

Tannhelstenesta i Hedmark har fått utarbeida ein rapport som omtalar konsekvensar av ei overføring av tannhelsetenesta frå fylkeskommunen til kommunen. Rapporten visar blant anna at eit stort fleirtal av rådmennene ikkje ønskjer kommunal overtaking av ansvar for tannhelsetenesta. I intervju med rådmennene så var det ingen rådmann som nemnte verdien av forebygjande arbeid. Tannhelsetenesta i Hedmark har oppnådd særdeles gode resultat i å forebyggja caries gjennom systematisk arbeid over tid, og ser at nøkkelen til låge samfunnskostnader, ligg i helsefremjande og forebyggjande innsats. Se rapporten.

 


Innspill til NRK Folkeopplysningen

Publisert 04.3.2022 klokka 16:15

Norsk Tannpleierforening, NTpF takker for at NRK setter munnhelse på agendaen. Dette er viktig område som NTpF mener bør ha mer oppmerksomhet. Ja, Tannpleierforeningen er glad for at tannpleierne ikke fikk fokus i dette programmet, men foreningen stiller likevel spørsmål til at yrkesgruppen ikke er nevnt i et program som omhandler tema pasient og munnhelse. […]

International Symposium on Dental Hygiene i DUBLIN I AUGUST!

Publisert 03.2.2022 klokka 13:20

Det er en stor glede at 15 tannpleiarar har søkt og fått tildelt stipend for deltagelse på  ISDH,  2022 i Dublin, Irland. Det er ønske fra NTpF å stimulere medlemmer til å delta. Arrangementet er den 11. til 13. august med temaet “THE FUTURE IS IN OUR HANDS”. Norsk Tannpleierforening er representert med to delegater på […]

Rådgivere i lønn- og arbeidsforhold

Publisert 25.1.2022 klokka 13:44

Tannpleierforeningen har gleden av å annonsere at tannpleiere og hovedtillitsvalgte i Viken, Jonill Engseter og Vestland, Ann-Elin Instebø er ansatt i Norsk Tannpleierforening i henholdsvis 50 og 60% stilling fra nyttår 2022. Med sin kunnskap og erfaring vil de bistå tillitsvalgte i fylkene og gi råd i lønn- og arbeidsforhold for Norsk Tannpleierforening.

Bli medlem i Norsk Tannpleierforening