Innspel til Helse- og omsorgskomiteen på regjeringa si innstilling Prop.71L( overføring av det offentlige tannhelsetjenesteansvaret, lovfesting av kompetansekrav m.m)

Publisert 27.4.2017 klokka 09:38

Regjeringa står ved sitt tidlegare forslag om overføring av tannhelsetenesta til kommunen og krav til kompetanse. Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund, YS, har på vegne av Delta/Norsk Tannpleierforbund og Parat, sendt innspel til Helse- og omsorgskomiteen der YS uttrykker bekymring for forslag til  den framtidige organiseringa av tannhelsetenesta. I tillegg blir det i innspelet, understreka bekymring for prioritering av det helsefremmande – og forebyggjande arbeidet dersom tannpleiaren ikkje blir lovfesta som kjernekompetanse i kommunen. YS har fokusert på tannpleiaren sin viktige funksjon i tannhelsetenesta.

 


Hovedoppgjøret er i havn

Publisert 25.5.2022 klokka 15:25

For første gang var Norsk Tannpleierforening med i forhandlingsutvalget i Unio og satt «ved bordet» under meklingen mellom hovedorganisasjonene og Kommunenes Sentralforbund, KS, helga 21.-24. mai. Det var spennende og lærerike dager for NTpF sin rådgivende HTV, Ann-Elin Instebø. Du finner all informasjon om oppgjøret på denne siden

Innspill til NRK Folkeopplysningen

Publisert 04.3.2022 klokka 16:15

Norsk Tannpleierforening, NTpF takker for at NRK setter munnhelse på agendaen. Dette er viktig område som NTpF mener bør ha mer oppmerksomhet. Ja, Tannpleierforeningen er glad for at tannpleierne ikke fikk fokus i dette programmet, men foreningen stiller likevel spørsmål til at yrkesgruppen ikke er nevnt i et program som omhandler tema pasient og munnhelse. […]

International Symposium on Dental Hygiene i DUBLIN I AUGUST!

Publisert 03.2.2022 klokka 13:20

Det er en stor glede at 15 tannpleiarar har søkt og fått tildelt stipend for deltagelse på  ISDH,  2022 i Dublin, Irland. Det er ønske fra NTpF å stimulere medlemmer til å delta. Arrangementet er den 11. til 13. august med temaet “THE FUTURE IS IN OUR HANDS”. Norsk Tannpleierforening er representert med to delegater på […]

Bli medlem i Norsk Tannpleierforening