Tannpleiere i Troms og i Nordland engasjerer seg i kampen mot økt bruk av energidrikker hos barn og ungdom

Publisert 06.7.2017 klokka 14:10
Tannpleierne Jill Rakel Hjartøy i Nordland og Anette Johannessen i Troms har engasjert seg i kampen mot økt bruk av energidrikker hos barn og ungdom, se oppslag i Nordlys og innlegg i Framtid ved tannpleier Anette Johannessen samt henvendelse til Mattilsynet ved tannpleier Jill Rakel Hjartøy

Jill Rakel Hjartøy, hovedtilltsvalgt og tannpleier, har gjort følgende henvendelse til Mattilsynet:

Jobber som tannpleier i Nordland og vil med dette sette fokus på energidrikker. Jeg ber mattilsynet se på nytt den informasjon spesielt på koffein som foreligger og gis ut av både folkehelseinstituttet og Matportal, kontra hva produsentene selv informerer om.

Jeg har sett på innhold i produkter som er i salg i min kommune, og snakket butikkjedene om hvilke retningslinjer de opererer med. Jeg har også hatt kontakt med norsk kaffeinformasjon og folkehelseinstituttet og mattilsynet i Nordland.

Først noen innholdsdeklarasjoner:

Energidrikker i Norge inneholder 300-320 mg koffein pr liter. Det er de verdier som produsentene oppgir på varen.Tabell fra folkehelseinstituttet sier det er forskjell på energidrikker i Norge og i andre land, 320 mg i andre land og 120-160 mg i Norge. Min påstand er her at dette ikke stemmer, verdiene av koffein er de samme i Norge som i resterende land.

Norsk kaffeinformasjon opplyser at 100 gr kaffe gir 40 mg koffein. En liter kokekaffe inneholder ca 50 mg koffein.

Matportal.no har en oversikt over maksdose koffein pr kg. Denne ender på 60 kg, der er 150 mg maksdose.

Så til praksis i butikk; her har de kjedene jeg har vært i kontakt med retningslinjer (ikke skriftlige) som sier at de skal ikke selge energidrikker til barn, men det er i praksis opp til hver enkelt medarbeider siden det ikke er noe lovverk som forbyr produktet til slik og slik alder. Produsentene følger regelverket og skriver advarsel på fordi det er høydose koffeinprodukt, men dette krever en sterkere regelendring for å gi befolkningen trygge rammer. Vi ser hyppig nok overskrifter med unge som har varige helseskader pga for stort inntak av energidrikker, myndighetene MÅ komme mer på banen.

Som tannpleier er det i utgangspunktet sukker og pH som er hovedfokus, og som igjen skader tennene, men jeg opplever barn under 14 som får kjøpt energidrikker og voksne som sammenligner dette med brus, og kjøper dette til sine barn. Dette gjør meg skremt når jeg vet hva maksdosene på koffein er, og hva konsekvensene kan bli. Til opplysning er det ca 32 sukkerbiter i en ½ liter energidrikke.

Repeterer uoverensstemmelsen:

Maksdose koffein 60 kg = 150 mg
Koffein ½ L energidrikker= 160 mg
Ingen nedre aldersgrense

 


Hovedoppgjøret er i havn

Publisert 25.5.2022 klokka 15:25

For første gang var Norsk Tannpleierforening med i forhandlingsutvalget i Unio og satt «ved bordet» under meklingen mellom hovedorganisasjonene og Kommunenes Sentralforbund, KS, helga 21.-24. mai. Det var spennende og lærerike dager for NTpF sin rådgivende HTV, Ann-Elin Instebø. Du finner all informasjon om oppgjøret på denne siden

Innspill til NRK Folkeopplysningen

Publisert 04.3.2022 klokka 16:15

Norsk Tannpleierforening, NTpF takker for at NRK setter munnhelse på agendaen. Dette er viktig område som NTpF mener bør ha mer oppmerksomhet. Ja, Tannpleierforeningen er glad for at tannpleierne ikke fikk fokus i dette programmet, men foreningen stiller likevel spørsmål til at yrkesgruppen ikke er nevnt i et program som omhandler tema pasient og munnhelse. […]

International Symposium on Dental Hygiene i DUBLIN I AUGUST!

Publisert 03.2.2022 klokka 13:20

Det er en stor glede at 15 tannpleiarar har søkt og fått tildelt stipend for deltagelse på  ISDH,  2022 i Dublin, Irland. Det er ønske fra NTpF å stimulere medlemmer til å delta. Arrangementet er den 11. til 13. august med temaet “THE FUTURE IS IN OUR HANDS”. Norsk Tannpleierforening er representert med to delegater på […]

Bli medlem i Norsk Tannpleierforening