Prioriteringsutvalget-Blankholmutvalget- har fått eiga nettside

Publisert 19.1.2018 klokka 09:24

Det er sett ned eit utval med utgangspunkt i St. m. nr 34, Verdiar i pasientens helsetjeneste.  Blankenholmutvalget  skal sjå på prioriteringar i helse – og omsorgstenesta i kommunen. Arbeidet inkluderer tannhelse og fylkestannlege Helene Haver representerar fagområdet. Formålet med utvalet er ei heilheitleg drøfting av prioriteringane innafor helse, tannhelse og omsorg.

Nettsida inneheld informasjon bl.a. om mandat, medlemmer, møter. Det er mogeleg for å senda innspel til utvalet undervegs, både for enkeltpersonar og organisasjonar


Lansering av filmer mot tannbehandlingsangst

Publisert 14.10.2021 klokka 11:24

I dag ble filmer mot tannbehandlingsangst i prosjektet «Tenner, skam og angst» lansert. Filmene er utviklet av prosjektet «Tenner, skam og angst» ved Kompetansesenteret Tannhelse Midt (TkMidt). Prosjektet har laget informasjonsfilmer rettet mot de som sliter med tannbehandlingsangst i tillegg til å lage instruksjonsvideoer for tannhelsepersonell. Målet er å gjøre det enklere for den som har tannlegeskrekk til å oppsøke […]

Solid flertall for overgang til Unio

Publisert 20.8.2021 klokka 14:08

Av totalt 34 stemmer, stemte 32 for overgang. Dette gir solid grunnlag for styret og administrasjon i sitt vidare arbeid. Under finner du innlegget fra Hilde Aga. Etter hennes innlegg, haldt leiar av Unio og gjest, Ragnhild Lied, ei solid og nøktern tale om Unio og kva overgang til den hovudorganisasjonen, vil bety for NTpF. […]

Viktig informasjon til alle medlemmer.

Publisert 07.6.2021 klokka 14:45

Saken gjelder eventuell søking om overgang fra hovedorganisasjonen YS-Delta til hovedorganisasjonen Unio. Se egen side for å få samlet informasjon.  

Bli medlem i Norsk Tannpleierforening