Innspelsmøte i Blankholmutvalet

Publisert 19.4.2018 klokka 12:00

Tannpleierforeninga var på munnleg innspelmøte i Blankholmutvalget, saman med 17 andre organisasjonar. Blankholmutvalet er eit regjeringsoppnemnt utval som ser på prioriteringar i helse- og omsorgstenesta og tannhelsetenesta. NTpF la vekt på at tannhelsetenesta i sterkare grad skal prioritera satsing på folkehelsearbeid og individretta tiltak på klinikk som fremmer helsa. Det må bli endring i personellsamansetjinga i tannhelsetenesta med auke i antal tannpleiararstillingar.

Innkomne innspill til Blankholmutvalget

Muntlig innspill fra Norsk Tannpleierforening


Hovedoppgjøret er i havn

Publisert 25.5.2022 klokka 15:25

For første gang var Norsk Tannpleierforening med i forhandlingsutvalget i Unio og satt «ved bordet» under meklingen mellom hovedorganisasjonene og Kommunenes Sentralforbund, KS, helga 21.-24. mai. Det var spennende og lærerike dager for NTpF sin rådgivende HTV, Ann-Elin Instebø. Du finner all informasjon om oppgjøret på denne siden

Innspill til NRK Folkeopplysningen

Publisert 04.3.2022 klokka 16:15

Norsk Tannpleierforening, NTpF takker for at NRK setter munnhelse på agendaen. Dette er viktig område som NTpF mener bør ha mer oppmerksomhet. Ja, Tannpleierforeningen er glad for at tannpleierne ikke fikk fokus i dette programmet, men foreningen stiller likevel spørsmål til at yrkesgruppen ikke er nevnt i et program som omhandler tema pasient og munnhelse. […]

International Symposium on Dental Hygiene i DUBLIN I AUGUST!

Publisert 03.2.2022 klokka 13:20

Det er en stor glede at 15 tannpleiarar har søkt og fått tildelt stipend for deltagelse på  ISDH,  2022 i Dublin, Irland. Det er ønske fra NTpF å stimulere medlemmer til å delta. Arrangementet er den 11. til 13. august med temaet “THE FUTURE IS IN OUR HANDS”. Norsk Tannpleierforening er representert med to delegater på […]

Bli medlem i Norsk Tannpleierforening