Rapportering og innslagspunkt 4

Publisert 25.4.2018 klokka 09:31

Helfo vil i desse dagar senda ut informasjon til helseaktørar som ikkje rapporterar eigenandelar innan tidsfristen. Det er sendt ut nyheitsbrev frå Helfo til alle aktørar skal rapportera eigenandelar frikort tak 1 og 2. Enkelte rapporterar ikkje frikorteigendelar innan 14 dagar og desse tannpleiarane vil mota mail eller brev. Det gjeld 78 tannpleiarar.

Som tidlegare informert, så vil behandling av marginal periodontitt, ikkje lenger vera omfatta av innslagspunkt 4. Til HELO sin side

 


Lansering av filmer mot tannbehandlingsangst

Publisert 14.10.2021 klokka 11:24

I dag ble filmer mot tannbehandlingsangst i prosjektet «Tenner, skam og angst» lansert. Filmene er utviklet av prosjektet «Tenner, skam og angst» ved Kompetansesenteret Tannhelse Midt (TkMidt). Prosjektet har laget informasjonsfilmer rettet mot de som sliter med tannbehandlingsangst i tillegg til å lage instruksjonsvideoer for tannhelsepersonell. Målet er å gjøre det enklere for den som har tannlegeskrekk til å oppsøke […]

Solid flertall for overgang til Unio

Publisert 20.8.2021 klokka 14:08

Av totalt 34 stemmer, stemte 32 for overgang. Dette gir solid grunnlag for styret og administrasjon i sitt vidare arbeid. Under finner du innlegget fra Hilde Aga. Etter hennes innlegg, haldt leiar av Unio og gjest, Ragnhild Lied, ei solid og nøktern tale om Unio og kva overgang til den hovudorganisasjonen, vil bety for NTpF. […]

Viktig informasjon til alle medlemmer.

Publisert 07.6.2021 klokka 14:45

Saken gjelder eventuell søking om overgang fra hovedorganisasjonen YS-Delta til hovedorganisasjonen Unio. Se egen side for å få samlet informasjon.  

Bli medlem i Norsk Tannpleierforening