Midlertidig tilskuddsordning for foretak med stort omsettingsfall

Publisert 18.4.2020 klokka 10:32

Kompensasjonsordninga eller kontantstøtta gjeld for bedrifter med omsettingssvikt i samband med Koronaviruset. Stønaden gjeld ved 30% eller større svikt i omsetting i april og mai, og 20% omsetningssvikt eller meir i mars. Tannpleiararar er yrkesgruppene som vart pålagt å stengja bedrifta, og er berettiga dekning på 90% av faste kostnader. Sjå:
https://www.regjeringen.no/…/forskrift-til-utfyl…/id2698097/ og https://kompensasjonsordning.no/


Solid flertall for overgang til Unio

Publisert 20.8.2021 klokka 14:08

Av totalt 34 stemmer, stemte 32 for overgang. Dette gir solid grunnlag for styret og administrasjon i sitt vidare arbeid. Under finner du innlegget fra Hilde Aga. Etter hennes innlegg, haldt leiar av Unio og gjest, Ragnhild Lied, ei solid og nøktern tale om Unio og kva overgang til den hovudorganisasjonen, vil bety for NTpF. […]

Viktig informasjon til alle medlemmer.

Publisert 07.6.2021 klokka 14:45

Saken gjelder eventuell søking om overgang fra hovedorganisasjonen YS-Delta til hovedorganisasjonen Unio. Se egen side for å få samlet informasjon.  

«Hva er viktig for deg?- dagen 9. juni 2021

Publisert 07.6.2021 klokka 12:58

«Hva er viktig for deg?»-dagen har et helsefremmende fokus og styrker pasientrollen. Pasienten oppfordres til aktiv deltagelse i egne mål og styrker egenmestring, og som behandlere oppfordres vi til å lytte til hva som er viktig for pasienten. Ved at helsepersonell stiller et enkelt, men viktig spørsmål; «Hva er viktig for deg?», flyttes oppmerksomheten fra […]