«Hva er viktig for deg?- dagen 9. juni 2021

Publisert 07.6.2021 klokka 12:58

«Hva er viktig for deg?»-dagen har et helsefremmende fokus og styrker pasientrollen. Pasienten oppfordres til aktiv deltagelse i egne mål og styrker egenmestring, og som behandlere oppfordres vi til å lytte til hva som er viktig for pasienten. Ved at helsepersonell stiller et enkelt, men viktig spørsmål; «Hva er viktig for deg?», flyttes oppmerksomheten fra «Hva er i veien med deg?». Tannpleiere og tannhelsepersonell bør også bidra til dette endringsfokuset, derfor markerer NTpF også denne dagen.  Helsepersonell flytter fokus fra hva vi mener er best for pasienten til hva er pasientens mål og får en ide om hvor motivert er pasienten til å ta vare på sin orale helse.

Hva er hensikten med å stille spørsmålet “Hva er viktig for deg?”

  • Å rette oppmerksomheten mot hele pasienten. Det er ikke bare sykdom som betyr noe i et pasientforløp – like viktig er funksjonen og de sosiale forholdene
  • Å ha respekt for at alle er “sjef i eget liv”. En god relasjon og en bevissthet rundt pasientens egen oppfattelse og forståelse av situasjonen er en forutsetning for en god dialog.
  • At helsepersonell må kombinere sitt fagområde med pasientens egen kontekst – dette må veves sammen
  • At helsepersonell har gode spørsmål som får fram pasientens perspektiv og kan handle ut fra pasientens ståsted
  • Å styrke oppmerksomheten på det som fremmer bedre helse

Kilder: Helsedirektoratet, FHI, KS og Kompetansebroen


Rådgivere i lønn- og arbeidsforhold

Publisert 25.1.2022 klokka 13:44

Tannpleierforeningen har gleden av å annonsere at tannpleiere og hovedtillitsvalgte i Viken, Jonill Engseter og Vestland, Ann-Elin Instebø er ansatt i Norsk Tannpleierforening i henholdsvis 50 og 60% stilling fra nyttår 2022. Med sin kunnskap og erfaring vil de bistå tillitsvalgte i fylkene og gi råd i lønn- og arbeidsforhold for Norsk Tannpleierforening.

Tannpleierforeininga er meir synleg!

Publisert 13.1.2022 klokka 09:40

NTpF var invitert til å koma med tannhelsepolitisk kommentar til Unio sitt innspel til regjeringa Støre i forkant av 2023-budsjettet. For første gong er Tannpleierforeiniga integrert og fått anledning til å formulera viktig politisk bodskap til komande statsbudsjett. Unio skriv under tema Helse og omsorg: Tannhelse må i større grad bli en del av den […]

ISDH 2022- International symposium on dental hygiene

Publisert 11.1.2022 klokka 08:47

11. til 13. august 2022 arrangeres ISDH i Dublin i regi av tannpleiernes internasjonale organisasjon, IFDH med det spennende tema THE FUTURE IN OUR HANDS.  Norsk Tannpleierforening engasjerer seg, i internasjonalt arbeid for yrkesgruppa sammen med 30 andre land, og er representert på generalforsamlingen i 2 dager før symposiet. Det er flott å se at mange […]

Bli medlem i Norsk Tannpleierforening