«Hva er viktig for deg?- dagen 9. juni 2021

Publisert 07.6.2021 klokka 12:58

«Hva er viktig for deg?»-dagen har et helsefremmende fokus og styrker pasientrollen. Pasienten oppfordres til aktiv deltagelse i egne mål og styrker egenmestring, og som behandlere oppfordres vi til å lytte til hva som er viktig for pasienten. Ved at helsepersonell stiller et enkelt, men viktig spørsmål; «Hva er viktig for deg?», flyttes oppmerksomheten fra «Hva er i veien med deg?». Tannpleiere og tannhelsepersonell bør også bidra til dette endringsfokuset, derfor markerer NTpF også denne dagen.  Helsepersonell flytter fokus fra hva vi mener er best for pasienten til hva er pasientens mål og får en ide om hvor motivert er pasienten til å ta vare på sin orale helse.

Hva er hensikten med å stille spørsmålet “Hva er viktig for deg?”

  • Å rette oppmerksomheten mot hele pasienten. Det er ikke bare sykdom som betyr noe i et pasientforløp – like viktig er funksjonen og de sosiale forholdene
  • Å ha respekt for at alle er “sjef i eget liv”. En god relasjon og en bevissthet rundt pasientens egen oppfattelse og forståelse av situasjonen er en forutsetning for en god dialog.
  • At helsepersonell må kombinere sitt fagområde med pasientens egen kontekst – dette må veves sammen
  • At helsepersonell har gode spørsmål som får fram pasientens perspektiv og kan handle ut fra pasientens ståsted
  • Å styrke oppmerksomheten på det som fremmer bedre helse

Kilder: Helsedirektoratet, FHI, KS og Kompetansebroen


Solid flertall for overgang til Unio

Publisert 20.8.2021 klokka 14:08

Av totalt 34 stemmer, stemte 32 for overgang. Dette gir solid grunnlag for styret og administrasjon i sitt vidare arbeid. Under finner du innlegget fra Hilde Aga. Etter hennes innlegg, haldt leiar av Unio og gjest, Ragnhild Lied, ei solid og nøktern tale om Unio og kva overgang til den hovudorganisasjonen, vil bety for NTpF. […]

Viktig informasjon til alle medlemmer.

Publisert 07.6.2021 klokka 14:45

Saken gjelder eventuell søking om overgang fra hovedorganisasjonen YS-Delta til hovedorganisasjonen Unio. Se egen side for å få samlet informasjon.  

Webinar: Helsekompetansen i fem utvalgte innvandrerpopulasjoner – befolkningens helsekompetanse del II

Publisert 04.6.2021 klokka 11:49

I forbindelse med lanseringen av HLS19-rapporten «Helsekompetansen i fem utvalgte innvandrerpopulasjoner – Befolkningens helsekompetanse, del II» inviterer Helsedirektoratet, i regi av OsloMet, til gratis webinar 11. juni 2021 kl 12-14. Rapporten beskriver helsekompetansen i fem innvandrerpopulasjoner; personer med bakgrunn fra Pakistan, Polen, Somalia, Tyrkia og Vietnam. Program og informasjon her  

Bli medlem i Norsk Tannpleierforening