«Hva er viktig for deg?- dagen 9. juni 2021

Publisert 07.6.2021 klokka 12:58

«Hva er viktig for deg?»-dagen har et helsefremmende fokus og styrker pasientrollen. Pasienten oppfordres til aktiv deltagelse i egne mål og styrker egenmestring, og som behandlere oppfordres vi til å lytte til hva som er viktig for pasienten. Ved at helsepersonell stiller et enkelt, men viktig spørsmål; «Hva er viktig for deg?», flyttes oppmerksomheten fra «Hva er i veien med deg?». Tannpleiere og tannhelsepersonell bør også bidra til dette endringsfokuset, derfor markerer NTpF også denne dagen.  Helsepersonell flytter fokus fra hva vi mener er best for pasienten til hva er pasientens mål og får en ide om hvor motivert er pasienten til å ta vare på sin orale helse.

Hva er hensikten med å stille spørsmålet “Hva er viktig for deg?”

  • Å rette oppmerksomheten mot hele pasienten. Det er ikke bare sykdom som betyr noe i et pasientforløp – like viktig er funksjonen og de sosiale forholdene
  • Å ha respekt for at alle er “sjef i eget liv”. En god relasjon og en bevissthet rundt pasientens egen oppfattelse og forståelse av situasjonen er en forutsetning for en god dialog.
  • At helsepersonell må kombinere sitt fagområde med pasientens egen kontekst – dette må veves sammen
  • At helsepersonell har gode spørsmål som får fram pasientens perspektiv og kan handle ut fra pasientens ståsted
  • Å styrke oppmerksomheten på det som fremmer bedre helse

Kilder: Helsedirektoratet, FHI, KS og Kompetansebroen


Hovedoppgjøret er i havn

Publisert 25.5.2022 klokka 15:25

For første gang var Norsk Tannpleierforening med i forhandlingsutvalget i Unio og satt «ved bordet» under meklingen mellom hovedorganisasjonene og Kommunenes Sentralforbund, KS, helga 21.-24. mai. Det var spennende og lærerike dager for NTpF sin rådgivende HTV, Ann-Elin Instebø. Du finner all informasjon om oppgjøret på denne siden

Innspill til NRK Folkeopplysningen

Publisert 04.3.2022 klokka 16:15

Norsk Tannpleierforening, NTpF takker for at NRK setter munnhelse på agendaen. Dette er viktig område som NTpF mener bør ha mer oppmerksomhet. Ja, Tannpleierforeningen er glad for at tannpleierne ikke fikk fokus i dette programmet, men foreningen stiller likevel spørsmål til at yrkesgruppen ikke er nevnt i et program som omhandler tema pasient og munnhelse. […]

International Symposium on Dental Hygiene i DUBLIN I AUGUST!

Publisert 03.2.2022 klokka 13:20

Det er en stor glede at 15 tannpleiarar har søkt og fått tildelt stipend for deltagelse på  ISDH,  2022 i Dublin, Irland. Det er ønske fra NTpF å stimulere medlemmer til å delta. Arrangementet er den 11. til 13. august med temaet “THE FUTURE IS IN OUR HANDS”. Norsk Tannpleierforening er representert med to delegater på […]

Bli medlem i Norsk Tannpleierforening