Innspill til NRK Folkeopplysningen

Publisert 04.3.2022 klokka 16:15

Norsk Tannpleierforening, NTpF takker for at NRK setter munnhelse på agendaen. Dette er viktig område som NTpF mener bør ha mer oppmerksomhet.

Ja, Tannpleierforeningen er glad for at tannpleierne ikke fikk fokus i dette programmet, men foreningen stiller likevel spørsmål til at yrkesgruppen ikke er nevnt i et program som omhandler tema pasient og munnhelse.

I programmet kommer det fram mye bra. Hovudfokus var unødig tannbehandling med nyttige kommentarer av fagmennesker som understreket bl a nødvendigheten av individuell vurdering av innkallingsbehov.

NTpF mener det er for mange tannleger i Norge i forhold til behandlingsbehov i folket. Foreningen mener fokuset på forebyggende behandling må økes, og det er flere tannpleierer folket har behov for.

Tannpleierforeningen ønsker med dette innspillet til NRK og Andreas Wahl, å vise til at foreningen generelt, savner omtale av tannpleieryrket i sammenhenger der tannbehandling og munnhelse, er tema i NRK. Tannpleieren tar røntgenbilder, stiller diagnoser, renser og polerer, og er i dialog med pasienten om hva pasienten selv kan gjøre for å unngå sykdom i munnen. Dersom pasientene har behandlingsbehov utover tannpleierens kompetanse, blir pasienten henvist videre til tannlege. Målet er å bidra til økt brukermedvirkning og pasientens egeninnsats for ivareta munnhelsen. Det gir en bærekraftig helsetjeneste med riktig bruk av samfunnets totale ressurser.

Venleg helsing

Hilde Aga

Ledar Norsk Tannpleierforening


Hovedoppgjøret er i havn

Publisert 25.5.2022 klokka 15:25

For første gang var Norsk Tannpleierforening med i forhandlingsutvalget i Unio og satt «ved bordet» under meklingen mellom hovedorganisasjonene og Kommunenes Sentralforbund, KS, helga 21.-24. mai. Det var spennende og lærerike dager for NTpF sin rådgivende HTV, Ann-Elin Instebø. Du finner all informasjon om oppgjøret på denne siden

International Symposium on Dental Hygiene i DUBLIN I AUGUST!

Publisert 03.2.2022 klokka 13:20

Det er en stor glede at 15 tannpleiarar har søkt og fått tildelt stipend for deltagelse på  ISDH,  2022 i Dublin, Irland. Det er ønske fra NTpF å stimulere medlemmer til å delta. Arrangementet er den 11. til 13. august med temaet “THE FUTURE IS IN OUR HANDS”. Norsk Tannpleierforening er representert med to delegater på […]

Rådgivere i lønn- og arbeidsforhold

Publisert 25.1.2022 klokka 13:44

Tannpleierforeningen har gleden av å annonsere at tannpleiere og hovedtillitsvalgte i Viken, Jonill Engseter og Vestland, Ann-Elin Instebø er ansatt i Norsk Tannpleierforening i henholdsvis 50 og 60% stilling fra nyttår 2022. Med sin kunnskap og erfaring vil de bistå tillitsvalgte i fylkene og gi råd i lønn- og arbeidsforhold for Norsk Tannpleierforening.

Bli medlem i Norsk Tannpleierforening