Aktuelt

Moglege konsekvensar ved ansvarsoverføring av tannhelsetenesta

Publisert 07.3.2017 klokka 15:55

Tannhelstenesta i Hedmark har fått utarbeida ein rapport som omtalar konsekvensar av ei overføring av tannhelsetenesta frå fylkeskommunen til kommunen. Rapporten visar blant anna at eit stort fleirtal av rådmennene ikkje ønskjer kommunal overtaking av ansvar for tannhelsetenesta. I intervju med rådmennene så var det ingen rådmann som nemnte verdien av forebygjande arbeid. Tannhelsetenesta i […]

TAKO-dagane 14.-16. mars

Publisert 28.2.2017 klokka 13:53

Over 3 kursdagar, arrangerar TAKO-senteret, Lovisenberg Diakonale Sykehus AS, kurs innanfor ulike tema. Du vel sjølv om du vil delta på alle dagane eller på enkeltdagar. Kurset er spesielt retta mot personell blant anna i tannhelsetenesta. Temadagar: Dag 1: Basiskurs i oralmotorikk Dag 2: Oralmotorisk trening og stimulering i forskningsbasert og erfaringsbasert praksis, samt kasusdiskusjoner […]

Gratulere med ny medlemsside!

Publisert 30.1.2017 klokka 08:22

Norsk Tannpleierforening har lytta til medlemmene sine ønskje om ei meir formålstenleg medlemsside. Dette har vært ei stor og viktig sak, og foreininga har brukt mykje ressursar i arbeidet med analysering av medlemmane sitt brukarmønster, kartleggjing av behova og utvelging av materiell.  Arbeidet starta i mars 2015, og kontorledar Linda Ludmann og styremedlem Anne Mai […]

«Det gule heftet» – 2017

Publisert 05.1.2017 klokka 12:46

Det gule heftet- Regelverk og takster vedrørende stønad til dekning av utgifter til tannbehandling for 2017-, ligg ute på regjering.no. Til orientering vil «det gule heftet» kunn ligge føre i elektronisk versjon, og blir ikkje trykt opp i papirversjon Last ned PDF av regelverket Her finner du oppdatert informasjon om regelverk og takster for tannpleier […]

Tannpleiere må rapportere pasientenes egenandeler via helsenettet

Publisert 06.12.2016 klokka 14:14

Frikort egenandelstak 2 automatiseres fra 1. januar 2017. Det betyr at pasientene dine får frikort automatisk i posten og  slipper å sende søknad til  Helfo. For deg som behandler betyr det at du må rapportere pasientenes egenandeler til Helfo  over helsenettet senest hver 14. dag. Les mer

Tannpleierne utelatt som kjernekompetanse i primærhelsetjenestemeldingen

Publisert 06.12.2016 klokka 13:43

Hilde Aga, leder i Norsk Tannpleierforening, reagerer sterkt på at tannpleierne ikke er tatt med som en lovfestet yrkesgruppe i oppfølgingen av primærhelsemeldinga.

Delta kongressen 2016

Publisert 05.12.2016 klokka 08:37

Kongress 2016 starta med ein interessant arbeidslivs konferanse med fokus på arbeidslivet framover, den norske modellen og den teknologiske utviklinga.

Bli medlem i Norsk Tannpleierforening