Aktuelt

Midlertidig tilskuddsordning for foretak med stort omsettingsfall

Publisert 18.4.2020 klokka 10:32

Kompensasjonsordninga eller kontantstøtta gjeld for bedrifter med omsettingssvikt i samband med Koronaviruset. Stønaden gjeld ved 30% eller større svikt i omsetting i april og mai, og 20% omsetningssvikt eller meir i mars. Tannpleiararar er yrkesgruppene som vart pålagt å stengja bedrifta, og er berettiga dekning på 90% av faste kostnader. Sjå: https://www.regjeringen.no/…/forskrift-til-utfyl…/id2698097/ og https://kompensasjonsordning.no/

Nytt koronavirus og covid-19 – nettundervisning

Publisert 18.4.2020 klokka 09:52

Folkehelseinstituttet vil i samarbeid med Helsedirektoratet mandag. 20. april kl. 14-15.30 holde nettundervisning om nytt koronavirus og covid-19, og hvordan dette bør håndteres i helsevirksomheter med en-til-en pasientkontakt. Nettundervisningen er gratis og krever ingen påmelding. Det er bare å benytte lenken nedenfor til Teams. Dere trenger ikke laste inn eller ha teams på maskinen deres. […]

Status vedr nye anbefalingar frå Helsedirektoratet:

Publisert 18.4.2020 klokka 09:03

Helsedirektoratet vil i løpet av helga eller på måndag den 20. april, publisera nye anbefalingar i forhold til gradvis oppstart av tannbehandling. Det vil sei at tannhelsepersonell inntil vidare skal følgja dei anbefalingane som gjeld frå 7. april. Viktig at tannpleiarane held seg oppdatert på Tannpleiernes medlemsgruppe på facebook og tannpleier.no under aktuelt på Medlemssida

Skriftleg innspel til Helsedirektoratet

Publisert 15.4.2020 klokka 16:31

Til Helsedirektoratet ved Helene Haver                                                                                                      […]

Samfunnsodontologisk Forum 2020 avlyst

Publisert 15.4.2020 klokka 09:55

Tannhelsetenesta i Vestfold og Telemark må diverre avlysa Samfunnsodontologisk Forum 2020 pga smittesituasjonen.

Viktig informasjon!

Publisert 08.4.2020 klokka 15:40

Tannpleierforeningen visar til informasjon på Helsedirektoratet si side med endringer frå 20. april: Helsepersonell som tannleger, fysioterapeuter, psykologer og andre kan fra 20. april møte pasientene sine ansikt til ansikt – under én forutsetning: Det må være en bransjestandard for smittevern på plass. NTpF har vore i kontakt med Helsedirektoratet vedr informasjonen, og har fått […]

Innspel frå Norsk Tannpleierforening til detaljer i ny krisepakke

Publisert 03.4.2020 klokka 08:15

Skien, 31. mars 2020 Norsk Tannpleierforening, NTpF, visar til fase 2 i regjeringa si krisepakke og forslag til direkte støtte til små og mellomstore bedrifter. Dette er eit viktig tiltak som vil vera god hjelp til våre medlemmer som i seinare tid har starta sjølvstendige tannpleierklinikkar. Tannpleiarane er pålagt å stengja verksemda og NTpF ser […]

Informasjon frå Helsedirektoratet om Anbefalinger til tannhelsetjenesten under covid-19 utbrotet

Publisert 02.4.2020 klokka 09:11

https://www.helsedirektoratet.no/nyheter/anbefalinger-til-tannhelsetjenesten-under-covid-19-utbruddet

Helsedirektoratet har kome med faglege anbefalingar til tannhelsetenesta og anmodinga frå 14. mars står ved lag

Publisert 30.3.2020 klokka 10:15

Tannbehandling som ikkje er akutt bør utsetjast. Anbefalingane gjeld alt tannhelsepersonell Les mer

Regjeringa har i dag presentert fase 2 i krisepakka. Innhaldet er retta mot små og mellomstore bedrifter.

Publisert 27.3.2020 klokka 12:47

Regjeringa, LO, Finans Norge, Virke og NHO har jobba fram ei overordna krisepakke kalla fase 2 og det var brei einigheit om prinsippa i pakka.  Den vart presentert kl 8 i dag. Næringslivet treng for tida kontantar meir enn kreditt. Målet med pakka er å gje nødvendig hjelp med påløpande kostnader og husleige, forsikringar, vart […]

Bli medlem i Norsk Tannpleierforening