Aktuelt

Tannpleierforeininga har sendt innspel til finanskomiteen

Publisert 26.3.2020 klokka 08:51

Finanskomiteen Oslo, 25. mars 2020 Økonomisk støtte til nyetablerte tannpleierklinikkar Den seinare tid har tannpleiarar etablert eigne tannpleierklinikkar, enkelte også med tilsett tannhelsesekretær og tannlege. Dette er klinikkar som er i oppbyggingsfasen, og klinikkane har som resultat av påbod om stenging av klinikk, kome i ein vanskeleg økonomisk situasjon. Tannpleiarane gir pasienten hovudsakleg helsefremjande og […]

Koronavirus – beslutninger og anbefalinger

Publisert 24.3.2020 klokka 10:59

Følg med og hald deg oppdatert på Helsedirektorat si informasjonsside om Koronavirus – beslutninger og anbefalinger: https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/koronavirus

Oversikt over tannklinikkar i den offentlege tannhelsetenesta som gir tilbod om akutt tannbehandling.

Publisert 24.3.2020 klokka 10:56

  https://www.tannlegeforeningen.no/fag-og-politikk/pasientinformasjon/fakta-om-tannhelsetjenesten/oversikt-fylkeskommuner.html

Kjære tannpleiarar! 

Publisert 20.3.2020 klokka 10:13

Vi blir alle påverka på ulik vis av den uverkelege situasjonen by, land, nasjon og verden er i. Tannpleiarane er blant yrkesgruppene som kjenner på dei samfunnsmessige omsyn som må takast, for å unngå å bli smitta og å redusera spreiing av smitte. Som helsepersonell, så forventar NTpF og tannpleiarane av kvarandre, at nødvendig samfunnsansvaret […]

Jeg har blitt permittert. Hvilken lønn får jeg? 

Publisert 19.3.2020 klokka 09:45

Stortinget vedtok 16. mars 2020 å utvide ordning med permitteringslønn fra 15 til 20 dager. De første 2 dagene dekkes av arbeidsgiver, deretter overtar staten ansvaret for de siste 18 dagene. Endringen gjøres gjeldende for permitteringer som er iverksatt før ikrafttredelse av endringsloven. I perioden skal det ytes 100 prosent lønn, men begrenset til 6 G […]

Orientering til departement og politikarar

Publisert 19.3.2020 klokka 08:38

Tannpleierforeininga har saman med Audiografforbundet og Fotterpeutforbundet i Delta, sendt Helse- og omsorgsdepartementet og aktuelle politikarar, orientering. Saka gjeld sjølvstendig næringsdrivande som først får økonomisk tilskot etter 16 dagar utan inntekt.   Til Helse- og omsorgsdepartementet Oslo, 18. mars 2020 Tiltak for selvstendig næringsdrivende innen helse Audiografforbundet, Fotterapeutforbundet og Norsk Tannpleierforening, NTpF, i Delta, YS, […]

Organisering av akutt tilbod til folket

Publisert 17.3.2020 klokka 18:51

Helsedirktoratet har oppfordra Den offentlege tannhelstenesta og fakultet i Oslo til å etablera tilbod om akutt behandling. Målet er å hindra smittespreiing, samtidig som folket skal ha tilbod om akutt og nødvendig behandling. NTF støttar oppmodinga, og foreininga oppfordrar til samarbeid mellom lokallaga og den offentlege tanhelsetenesta for å få på plass eit godt tilbod […]

Delta gir advokathjelp til medlemmer i privat sektor

Publisert 17.3.2020 klokka 10:42

Har du behov for hjelp av advokat? Første konsultasjon på 60 min, er gratis. Har du behov for meir hjelp, får du gunstig tilbod. Sjå https://delta.no/medlemsfordeler/rabattavtaler-for-medlemmer/advokatbistand-til-privatrett-for-delta-medlemmer

Einigheit i Stortinget om krisepakke

Publisert 16.3.2020 klokka 18:23

Norsk Tannpleierforeining er glad over at Stortingspartia er einige om krisepakke som vil avgrensa økonomiske tap for sjølvstendig næringsdrivande tannpleiarar og andre. Sjølvstendig næringsdrivande får rettar i krisepakka som vart offentleggjort i dag.  Viktige tiltak er blant anna: Sjølvstendig næringsdrivande vil få sikring av inntekt opp mot 80% av gjennomsnitt løn dei siste tre åra […]

Helsedirektoratet har vedtatt stenging av verksemder som ytter ikkje-akutte tenester bl. a tenester utført av tannpleiarar:

Publisert 16.3.2020 klokka 11:06

Helsedirektoratet har vedtatt stenging av en rekke virksomheter for å stoppe spredning av korona-virussykdom (covid-19). Vedtaket gjelder fra kl 00.00 mandag 16. mars 2020. Les mer her

Bli medlem i Norsk Tannpleierforening