Norsk Pasientskadeerstatning – NPE

Norsk Pasientskadeerstatning – NPE

Norsk Pasientskadeerstatning, NPE, er en statlig etat underlagt Helse- og omsorgsdepartementet. NPE behandler erstatningskrav fra pasienter som mener de har fått en skade etter behandlingssvikt i helsetjenesten. Denne tjenesten er gratis.

Alle virksomheter som yter helsehjelp utenfor den offentlige helsetjenesten skal betale tilskudd til NPE.
Jobber du i den private tannhelsetjenesten som tilsatt eller driver enkeltmannsforetak, skal du være medlem av NPE og du eller din arbeidsgiver betaler en årlig tilskuddssats.

Her kan du se en kort informasjonsfilm om meldeplikten.

Blir en pasient skadet under behandling, plikter tannpleier å fortelle om muligheten til å søke om erstatning gjennom Norsk Pasientskadeerstatning (NPE).
Alle tannpleiere er pliktige til å melde sin virksomhet til NPE.

Fant du det du lette etter?

Bli medlem i Norsk Tannpleierforening