Lønn og arbeidsforhold

Offentlig sektor

KS

24.05.22 ble NTpF, og flertallet av Unio-forbundene, enig med KS om tariffavtalen for våre medlemmer i fylkeskommunene.
Garantilønn og lønnstillegg for ansiennitet – tabell pr. 1.5.2022

Her er en oversikt over de viktigste resultatene i skissen fra Riksmekleren

Økt ramme
Rammen ble 3,84 %, som er over frontfagsrammen. Dette er et viktig gjennomslag for Unio og NTpF

Hva betyr økningen i praksis?
I praksis betyr det at alle ansatte får et sentralt tillegg på mellom 12 000 og 14 800 kroner, avhengig av utdanningsnivå og ansiennitet.

Det er i år ikke satt av pott til lokale forhandlinger.

Høyere begynnerlønn
NTpF håper at økt begynnerlønn vil gjøre det lettere å rekruttere tannpleiere i distrikts Norge.

Nyutdannede tannpleiere, får med denne avtalen en startlønn på minst 459 100 kroner. All arbeidserfaring vil inngå i ansienniteten, og derfor fjernes de to laveste trinnene, og startlønnen blir det som i dag tilsvarer fire års ansiennitet.

Historikk:
2021:
I kommunal sektor, KS, har tannpleierne som er i gruppa Lærere og stilling med krav om 3-årig U/H utdanning, fått fra kr 12 100,- til 16 700,- i lønnspålegg fra 1. mai. Ramma er på 2,8 prosent og dermed er medlemmene sikra kjøpekraft.
2020:
Lønnsoppgjøret gav flatt påslag på 1400,- fra 1. september 2020.

Oslo kommune

I meklerens forslag til løsning i Oslo er rammen 3,84 prosent. Og alle får et generelt tillegg på 3,71 prosent på lønnstabellen, minimum 18.800 kroner, med virkning fra 1. mai.

Mer om oppgjøret kan du lese på Oslo kommune sine sider her.

Det er ikke satt av pott til lokale forhandlinger.

Staten

Unio stat kom i går til enighet med Akademikerne og staten om en ny hovedtariffavtale. Rammen for årets lønnsoppgjør endte på 3,84 prosent, noe over frontfagsrammen. Dette er det samme som i KS og Oslo kommune.

Unio og Akademikernes avtale blir den største avtalen i statlig sektor, og vil omfatte om lag 75.000 statsansatte. Avtalen slik den fremkommer i Riksmeklerens møtebok– lenken åpnes i nytt vindu.

Til lokale forhandlinger blir det satt av 2,46 prosent per 1. mai 2022.

Disse forhandlingene gjennomføres til høsten.

Privat sektor

Det er viktig med riktig utformet kontrakt. I veilederen «Lønns- og arbeidsforhold i privat sektor» står forslag til kontrakt.

Veilederen Lønns- og arbeidsforhold i privat sektor, er under utarbeiding for 2022. Veiledene minstelønnstabell 2022 har NTpF sendt ut til medlemmer i privat sektor på e-post pr. 21.06.22. Komplette, redigert veileder kommer til høsten, og i mellomtiden kan veilederen fra 2020 brukes.
Har du ikke mottatt lønnstabell/ veilederen, og er medlem ta kontakt med administrasjonen på post@tannpleier.no

Samarbeidsavtale mellom driftseier og samarbeidende tannpleier og andre dokument for tannpleiere i privat praksis, får medlemmene ved å ta kontakt med Tannpleierforeningen.

Bli medlem i Norsk Tannpleierforening