Lønn og arbeidsforhold

Offentlig sektor

2019:
Lønsoppgjer i kommunal/fylkeskommunal sektor er klart. Det generelle lønstillegget er på 3,2% og garantiløn gjeldande frå 1. mai ser du i tabellen her.

Lønnstabell: Garantilønn og lønnstillegg for ansiennitet, gjelder fra 1.7.2019
Se på linjen som heter «Lærer og Stillinger med krav om 3-årig U/H-utdanning

2018:
Garantilønn og lønnstillegg for ansiennitet, KS 2018

————————————————————————–

 

2017: Lønnstillegg KS – 2017

Sentrale lønstillegg for fylkes- og kommunalt tilsette 2017. Denne oversikten over tillegg til alle tilsette i fylkeskommunen og kommunen dvs tilsette i KS-området. Det er tillegg gitt i stillingsgruppe Stillinger med krav om høyskoleutdanning, som gjeld tannpleiarar. Tillegg i løn blir gitt frå 1. juli 2017. Til lokale forhandlingar er det avsett 0,9%

2016: Lønnsoppgjøret 2016 offentlig sektor – Tannpleierne

 

Veilederen for privat sektor 2018.

Veilederaen Løns- og arbeidsforhold i privat sektor, er utarbeid for 2018. Den er sendt ut til alle NTpF sine medlemmer i privat sektor via deres e-post.

Har du ikkje mottatt veiledaren, får medlemmer den tilsendt ved å ta kontakt med administrasjonen på ntpf@delta.no

God sommar og ferie!

Meld deg inn i Norsk Tannpleierforening

NTpF er en partipolitisk uavhengig yrkesorganisasjon for alle autoriserte tannpleiere, enten de er yrkesaktive eller yrkespassive. Mer om Norsk Tannpleierforening >>

Medlemsfordeler

  • Medlemsskap i NTpF og Delta: Delta gir deg hjelp og støtte på arbeidsplassen i lønns– og arbeidsspørsmål.
  • Fagtidsskriftet Tannstikka med 6 utgivelser per år med bl.a. fagstoff og oversikt over ledige stillinger etc.
  • Faglig utvikling gjennom årlige fagkonferanser med kurs spesielt tilpasset tannpleiere, rimelig for studenter og til gunstig pris for ordinære medlemmer