Lønn og arbeidsforhold

Offentlig sektor

2021:

 

I kommunal sektor, KS, har tannpleierne som er i gruppa Lærere og stilling med krav om 3-årig U/H utdanning, fått fra kr 12 100,- til 16 700,- i lønnspålegg fra 1. mai. Ramma er på 2,8 prosent og dermed er medlemmene sikra kjøpekraft.

KS Garantilønn og tillegg for ansiennitet pr. 1. mai 2021 – oppdatert 27.05.2021 kl. 09.45 (6)

 

2020:

Lønnsoppgjøret gav flatt påslag på 1400,- fra 1. september 2020.
TABELL KS Garantilønn og minstelønn for ansiennitet i KS-området 2020

2019:
Lønnsoppgjør i kommunal/fylkeskommunal sektor er klart. Det generelle lønnstillegget er på 3,2% og garantilønn gjeldende fra 1. mai ser du i tabellen.
Lønnstabell: Garantilønn og lønnstillegg for ansiennitet, gjelder fra 1.7.2019
Se på linjen som heter «Lærer og Stillinger med krav om 3-årig U/H-utdanning.

2018:Garantilønn og lønnstillegg for ansiennitet, KS 2018

2017: Lønnstillegg KS – 2017
Sentrale lønnstillegg for fylkes- og kommunalt tilsette 2017. Denne oversikten over tillegg til alle tilsette i fylkeskommunen og kommunen dvs tilsette i KS-området. Det er tillegg gitt i stillingsgruppe Stillinger med krav om høyskoleutdanning, som gjelder tannpleiere. Tillegg i lønn blir gitt frå 1. juli 2017. Til lokale forhandlinger er det avsett 0,9%

2016: Lønnsoppgjøret 2016 offentlig sektor – Tannpleierne

Privat sektor

Det er viktig med riktig utformet kontrakt. I veilederen «Lønns- og arbeidsforhold i privat sektor» står forslag til kontrakt.

Veilederen Lønns- og arbeidsforhold i privat sektor, er utarbeidet for 2021. NTpF har sendt den til medlemmer i privat sektor på e-post.
Har du ikke mottatt veilederen, og er medlem ta kontakt med administrasjonen på post@tannpleier.no

Samarbeidsavtale mellom driftseier og samarbeidende tannpleier og andre dokument for tannpleiere i privat praksis, får medlemmene ved å ta kontakt med Tannpleierforeningen.

Bli medlem i Norsk Tannpleierforening