Nettsider med fagstoff

Nye retningslinjene for smittevern

Faglig anbefalinger i klinisk odontologisk praksis

Folkehelseinstituttet <https://www.fhi.no/ >

Se spesielt Folkehelse i kommunen: https://www.fhi.no/hn/helse/

Folkehelserapporten: https://www.fhi.no/nettpub/hin/

Basale smittevernrutiner i helsetjenesten: https://www.fhi.no/nettpub/smittevernveilederen/temakapitler/09.-basale-smittevernrutiner-i-hels/

Helsedirektoratet: <https://helsedirektoratet.no/ >

Tannhelse: https://helsedirektoratet.no/tannhelse

Folkehelse: <https://helsedirektoratet.no/folkehelse >

Program for folkehelsearbeid i kommunen: https://helsedirektoratet.no/folkehelse/folkehelsearbeid-i-kommunen/program-for-folkehelsearbeid-i-kommunene

HELFO https://helfo.no/helseaktor/tannpleier

HELSENORGE.NO https://helsenorge.no/ https://helsenorge.no/om-min-helse

Nasjonale faglige retningslinjer https://helsedirektoratet.no/retningslinjer

Tobakk, røyk og snus https://helsedirektoratet.no/folkehelse/tobakk-royk-og-snus

Psykisk helse og rus https://helsedirektoratet.no/folkehelse/psykisk-helse-og-rus

Helsestasjons-og skolehelsetjenesten https://helsedirektoratet.no/helsestasjon-og-skolehelsetjeneste

Kosthold og ernæring https://helsedirektoratet.no/folkehelse/kosthold-og-ernering

Amming https://helsedirektoratet.no/folkehelse/graviditet-fodsel-og-barsel/amming

Bli medlem i Norsk Tannpleierforening