Kommunikasjon

Motiverende intervju

Helsedirektoratets temasider om Motiverende intervju
På temasidene finner du øvelser, filmer, podkast og informasjon om metoden.

Den snusande mamman Illustrerende video om MI (fra Folkhelsomyndigheten i Sverige)

Boktips:

  • Miller, W., Rollnick, S (2016): Motiverende Samtale – Støtte til endring. Fagbokforlaget. 1. Utgave. (495 sider)

Selvbestemmelsesteori (SBT)

Deci&Ryan 1985

Fant du det du lette etter?

Meld deg inn i Norsk Tannpleierforening

NTpF er en partipolitisk uavhengig yrkesorganisasjon for alle autoriserte tannpleiere, enten de er yrkesaktive eller yrkespassive. Mer om Norsk Tannpleierforening >>

Medlemsfordeler

  • Medlemsskap i NTpF og Delta: Delta gir deg hjelp og støtte på arbeidsplassen i lønns– og arbeidsspørsmål.
  • Fagtidsskriftet Tannstikka med 6 utgivelser per år med bl.a. fagstoff og oversikt over ledige stillinger etc.
  • Faglig utvikling gjennom årlige fagkonferanser med kurs spesielt tilpasset tannpleiere, rimelig for studenter og til gunstig pris for ordinære medlemmer