Kosthold- ernæring

«Gode vaner for god helse – barn, kosthold og fysisk aktivitet»

er et samtaleverktøy som helsesykepleiere og annet fagpersonell kan bruke i samtale med barn og foresatte.

Kreftforeningen har utarbeidet samtaleverktøyet og det har nå gått inn i den digitale verden. Den 15. oktober lanserte de to animasjonsfilmer (og tre supplerende filmer med Øisteins blyant). Barnekreftforeningen, Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet, og Landsgruppen av helsesykepleiere var medarrangører – i tillegg til Øistein selv.

Animasjonsfilmene som kan brukes i samtale med barn og voksne, i undervisning og på foreldremøter. Tanken er at filmene kan spilles av – for så å stoppe ved tema i filmen som barn eller foresatte ønsker ha dialog om. Filmene kan også brukes for å ta utgangspunkt en i helt vanlig dag, og prate om de vanene og valgene vi har og tar.

Kosthold – animasjonsfilm for barn 1:29 min

Kosthold – animasjonsfilm for voksne 1:26 min

Mat

Bevegelse

Søvn

Følelser

«Jeg liker sunn mat»

Jeg liker sunn mat er kostholdsfilmer på fire språk. Den gir enkle råd om sunne matvalg, og er rettet mot barn i alder 1-5 år. Diabetesforbundet og Nasjonalforeningen for folkehelsen har utarbeidet en filmen. Tanken er at man kan bruke filmen til å gå mer inngående i de ulike temaene.

Du finner mer utfyllende informasjon i artikkel i Norsk tidskrift for ernæring 1/20- les artikkelen her.  Artikkelen linker til filmene via Diabetesforbundet sin side, men er tilgjengelige for alle på youtube.

Filmen inneholder informasjon om matvarer målgruppen kan ha et for høyt inntak av. Hvorfor for mye mat med sukker ikke er bra eller avlive myte som for eksempel at helmelk inneholder mer næringsstoffer enn lettmelk – men uten streng pekefinger. Filmen anbefaler også matvarer det bør spises mer av, samt omtaler merkeordninger som nøkkelhullet og brødskalaen, som helsesykepleiere ofte benytter seg av når de opplyser om et sunt kosthold. Hensikten er at helsesykepleiere eller andre fagpersoner skal kunne bruke filmen til å gå mer inngående i de ulike temaene, som for eksempel hvorfor det er viktig å spise fiber.

Linker til filmene:

«Jeg liker sunn mat» -norsk

«Jeg liker sunn mat» – arabisk

«Jeg liker sunn mat» – somali

«Jeg liker sunn mat» – urdu

 

Norsk tidsskrift for ernæring

Her spennende artikler i dette tidsskriftet og mye ligger ute digitalt åpent for alle.

Fant du det du lette etter?

Meld deg inn i Norsk Tannpleierforening

NTpF er en partipolitisk uavhengig yrkesorganisasjon for alle autoriserte tannpleiere, enten de er yrkesaktive eller yrkespassive. Mer om Norsk Tannpleierforening >>

Medlemsfordeler

  • Medlemsskap i NTpF og Delta: Delta gir deg hjelp og støtte på arbeidsplassen i lønns– og arbeidsspørsmål.
  • Fagtidsskriftet Tannstikka med 6 utgivelser per år med bl.a. fagstoff og oversikt over ledige stillinger etc.
  • Faglig utvikling gjennom årlige fagkonferanser med kurs spesielt tilpasset tannpleiere, rimelig for studenter og til gunstig pris for ordinære medlemmer