Periodontitt

Når du skal vurdere risiko for videre utvikling av perio kan du, tillegg til klinisk skjønn og erfaring, bruke nettsiden perio-tools.com som hjelpemiddelet. Det er en online periodontal risk assessment(PRA) tool, etter den nye perio klassifiseringen.

På European Federation of Periodontology – efp.org finner du masse kunnskap om perio både for pasienter og profesjonelle som artikler, videoer og om de nye klassifikasjonene

Meld deg inn i Norsk Tannpleierforening

NTpF er en partipolitisk uavhengig yrkesorganisasjon for alle autoriserte tannpleiere, enten de er yrkesaktive eller yrkespassive. Mer om Norsk Tannpleierforening >>

Medlemsfordeler

  • Medlemsskap i NTpF og Delta: Delta gir deg hjelp og støtte på arbeidsplassen i lønns– og arbeidsspørsmål.
  • Fagtidsskriftet Tannstikka med 6 utgivelser per år med bl.a. fagstoff og oversikt over ledige stillinger etc.
  • Faglig utvikling gjennom årlige fagkonferanser med kurs spesielt tilpasset tannpleiere, rimelig for studenter og til gunstig pris for ordinære medlemmer