Høringssvar 2020

Medbrakt kompetanse og lisens

Høyringsuttaling vedr endring folketrygdlova

Høring Kommunens helsefr. og foreb. arb. i helsest. og skolehelsetj_ (005)

Høyringssvar frå Norsk Tannpleierforening på høyringsutkast_Tannhelsetjenester til barn og unge 0 -20 år

 

Meld deg inn i Norsk Tannpleierforening

NTpF er en partipolitisk uavhengig yrkesorganisasjon for alle autoriserte tannpleiere, enten de er yrkesaktive eller yrkespassive. Mer om Norsk Tannpleierforening >>

Medlemsfordeler

  • Medlemsskap i NTpF og Delta: Delta gir deg hjelp og støtte på arbeidsplassen i lønns– og arbeidsspørsmål.
  • Fagtidsskriftet Tannstikka med 6 utgivelser per år med bl.a. fagstoff og oversikt over ledige stillinger etc.
  • Faglig utvikling gjennom årlige fagkonferanser med kurs spesielt tilpasset tannpleiere, rimelig for studenter og til gunstig pris for ordinære medlemmer