Rapport: Tannpleietiltak for å bedre oral helse hos personer som mottar kommunale helse- og omsorgstjenester og andre prioriterte grupper. Oversikt over systematiske oversikter

Forside tannpleie.jpg

Oppsummering av forskning om effekt av tannpleietiltak hos personer som mottar helse- og omsorgstjenester og andre prioriterte grupper.

I forbindelse med anmodningsvedtak fra Stortinget om tannpleierkompetanse i kommunene har FHI utarbeidet en kunnskapsoppsummering. NTpF jobber videre med saken.
Rapporten er utgitt desember 2020.

Her finner du rapporten fra FHI

 

Fant du det du lette etter?

Bli medlem i Norsk Tannpleierforening