Rapport: Tannpleietiltak for å bedre oral helse hos personer som mottar kommunale helse- og omsorgstjenester og andre prioriterte grupper. Oversikt over systematiske oversikter

Forside tannpleie.jpg

Oppsummering av forskning om effekt av tannpleietiltak hos personer som mottar helse- og omsorgstjenester og andre prioriterte grupper.

I forbindelse med anmodningsvedtak fra Stortinget om tannpleierkompetanse i kommunene har FHI utarbeidet en kunnskapsoppsummering. NTpF jobber videre med saken.
Rapporten er utgitt desember 2020.

Her finner du rapporten fra FHI

 

Fant du det du lette etter?

Meld deg inn i Norsk Tannpleierforening

NTpF er en partipolitisk uavhengig yrkesorganisasjon for alle autoriserte tannpleiere, enten de er yrkesaktive eller yrkespassive. Mer om Norsk Tannpleierforening >>

Medlemsfordeler

  • Medlemsskap i NTpF og Delta: Delta gir deg hjelp og støtte på arbeidsplassen i lønns– og arbeidsspørsmål.
  • Fagtidsskriftet Tannstikka med 6 utgivelser per år med bl.a. fagstoff og oversikt over ledige stillinger etc.
  • Faglig utvikling gjennom årlige fagkonferanser med kurs spesielt tilpasset tannpleiere, rimelig for studenter og til gunstig pris for ordinære medlemmer