Automatisk kontroll i KUHR er utsatt på nytt

Etter dialog med EPJ-leverandør og profesjonsforeningene har Helsedirektoratet avgjort at innføring av ny automatisk kontroll i KUHR utsettes igjen. Ny planlagt innføring blir 1. oktober 2020.

Du som er tannpleier kan lese mer om den planlagte endringen på helfo.no

Du som er tannlege kan lese mer om den planlagte endringen på helfo.no

 

Bli medlem i Norsk Tannpleierforening