Automatisk kontroll i KUHR er utsatt

  Publisert: 5. mai 2020
Som følge av korona-situasjonen er planlagt innføring av ny automatisk kontroll i KUHR utsatt til 1. august 2020.

Du som er tannpleier kan lese mer om den planlagte endringen på helfo.no

Bli medlem i Norsk Tannpleierforening