Digitalt frikort og ny plakat

Nå finner pasientene frikort for helsetjenester digitalt under tjenesten «Frikort og egenandeler» på helsenorge.no. Flere varianter av frikortet er gyldig dokumentasjon. Det er imidlertid en stor fordel dersom du som er behandler/tjenesteyter bruker spørretjenesten «Pasientens frikort» for å sjekke om pasienten har frikort eller betalingsfritak.

Helfo har oppdatert informasjonssiden om frikort og egenandelstak.

Helfo har også laget nye plakater myntet på befolkningen.

Meld deg inn i Norsk Tannpleierforening

NTpF er en partipolitisk uavhengig yrkesorganisasjon for alle autoriserte tannpleiere, enten de er yrkesaktive eller yrkespassive. Mer om Norsk Tannpleierforening >>

Medlemsfordeler

  • Medlemsskap i NTpF og Delta: Delta gir deg hjelp og støtte på arbeidsplassen i lønns– og arbeidsspørsmål.
  • Fagtidsskriftet Tannstikka med 6 utgivelser per år med bl.a. fagstoff og oversikt over ledige stillinger etc.
  • Faglig utvikling gjennom årlige fagkonferanser med kurs spesielt tilpasset tannpleiere, rimelig for studenter og til gunstig pris for ordinære medlemmer