Endring i folketrygdlova – pliktar til direkteoppgjer

 

Helsedirektoratet har sendt ut informasjon til behandlarar som har søkt om refusjon etter gjennomført pasientbehandling. Endringane fører til at helseaktørane må senda inn refusjonskrav digitalt.  Frå 1. januar  2021 må du ha direkteoppgjer med Helfo dersom dine pasientar skal få refusjon etter tilstand som gir rett til refusjon.  Bakgrunnen er å gjera det enklare for pasienten, for deg som helseaktør og for forvaltninga.

Lovendringa medfører:

  • «De som allerede har direkte oppgjør med Helfo og sender refusjonskrav over Helsenettet (NHN), kan fortsette som før. Dette gjelder de aller fleste.
  • De som hittil har sendt krav i posten (papir, CD/minnepinne), skal benytte en ny tjeneste. Se helfo.no for mer informasjon om innsending av oppgjør.
  • De som står utan avtale, bør snarest inngå avtale slik at pasienten får dekninga han har krav på. Se helfo.no for mer informasjon om avtaleinngåelse.»

 

Til behandlarar med gjennomsnittleg  refusjonsinntekt under kr 40 000,-, tilbyr Helfo ein alternativ og kostnadsfri teneste. Helfo vil senda ut informasjon om dette alternativet til aktuelle helseaktørar.

Brev fra Helsedirektoratet 12.2020

Meir informasjon finn du på  Helfo sine sider – plikt til direkteoppgjør

Fant du det du lette etter?

Meld deg inn i Norsk Tannpleierforening

NTpF er en partipolitisk uavhengig yrkesorganisasjon for alle autoriserte tannpleiere, enten de er yrkesaktive eller yrkespassive. Mer om Norsk Tannpleierforening >>

Medlemsfordeler

  • Medlemsskap i NTpF og Delta: Delta gir deg hjelp og støtte på arbeidsplassen i lønns– og arbeidsspørsmål.
  • Fagtidsskriftet Tannstikka med 6 utgivelser per år med bl.a. fagstoff og oversikt over ledige stillinger etc.
  • Faglig utvikling gjennom årlige fagkonferanser med kurs spesielt tilpasset tannpleiere, rimelig for studenter og til gunstig pris for ordinære medlemmer