Kampanje i Helfo «Vet du…»

Publisert: 29. aug 2019 @ 09:07

 

 

 

Helfo vil bevisstgjera helseaktørane omkring innsending av refusjon og set i gang kampanje rundt regelverket.  Som tannpleiar har du ansvar til å forvalta samfunnet sine midlar på best mogeleg vis. Manglande kunnskap om regelverket kan føra til at det blir krevd for mykje refusjon, eller for lite refusjon.      Les: helfo.no

Bli medlem i Norsk Tannpleierforening