Nytt regelverk og takster for folketrygda si stønadsordning til tannbehandling

Publisert: 30. des 2019 @ 09:08

 

Vedlagt link til Nytt regelverk og takster gjeldande frå 1. januar 2020 publisert og fastsett av Helse- og omsorgsdepartementet.

Takstane er justert med 2,2% og takst 501 er bl. a. nedjustert i samsvar med Stortinget si behandling av statsbudsjettet. Stønad til tannregulering er endra, og for tilstander i gr C, er det etablert nye vilkår.

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/nytt-regelverk-og-takster-fra-1.1.2020–stonad-til-tannbehandling/id2683912

Meld deg inn i Norsk Tannpleierforening

NTpF er en partipolitisk uavhengig yrkesorganisasjon for alle autoriserte tannpleiere, enten de er yrkesaktive eller yrkespassive. Mer om Norsk Tannpleierforening >>

Medlemsfordeler

  • Medlemsskap i NTpF og Delta: Delta gir deg hjelp og støtte på arbeidsplassen i lønns– og arbeidsspørsmål.
  • Fagtidsskriftet Tannstikka med 6 utgivelser per år med bl.a. fagstoff og oversikt over ledige stillinger etc.
  • Faglig utvikling gjennom årlige fagkonferanser med kurs spesielt tilpasset tannpleiere, rimelig for studenter og til gunstig pris for ordinære medlemmer