Nytt regelverk og takster for folketrygda si stønadsordning til tannbehandling

Publisert: 30. des 2019 @ 09:08

 

Vedlagt link til Nytt regelverk og takster gjeldande frå 1. januar 2020 publisert og fastsett av Helse- og omsorgsdepartementet.

Takstane er justert med 2,2% og takst 501 er bl. a. nedjustert i samsvar med Stortinget si behandling av statsbudsjettet. Stønad til tannregulering er endra, og for tilstander i gr C, er det etablert nye vilkår.

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/nytt-regelverk-og-takster-fra-1.1.2020–stonad-til-tannbehandling/id2683912

Bli medlem i Norsk Tannpleierforening