Oppgjer på minnepinne eller CD

Har du tidlegare sendt oppgjer til Helfo på minnepinne eller CD så skal du no bruka Helfo sin nye teneste for å lasta opp krav. Du kan no lasta opp dine krav direkte i tenesteportalen for helseaktørar. Den nye tenesta er tilgjengeleg på Helfo sine sider her

Utføring:
https://internett-portal.helsedirektoratet.no/
• Logg deg inn ved hjelp av elektronisk legitimasjon eller liknande
• Velg teneste «Mine oppgjør» for å laste opp kravet

Meld deg inn i Norsk Tannpleierforening

NTpF er en partipolitisk uavhengig yrkesorganisasjon for alle autoriserte tannpleiere, enten de er yrkesaktive eller yrkespassive. Mer om Norsk Tannpleierforening >>

Medlemsfordeler

  • Medlemsskap i NTpF og Delta: Delta gir deg hjelp og støtte på arbeidsplassen i lønns– og arbeidsspørsmål.
  • Fagtidsskriftet Tannstikka med 6 utgivelser per år med bl.a. fagstoff og oversikt over ledige stillinger etc.
  • Faglig utvikling gjennom årlige fagkonferanser med kurs spesielt tilpasset tannpleiere, rimelig for studenter og til gunstig pris for ordinære medlemmer