Oppgjer på minnepinne eller CD

Har du tidlegare sendt oppgjer til Helfo på minnepinne eller CD så skal du no bruka Helfo sin nye teneste for å lasta opp krav. Du kan no lasta opp dine krav direkte i tenesteportalen for helseaktørar. Den nye tenesta er tilgjengeleg på Helfo sine sider her

Utføring:
https://internett-portal.helsedirektoratet.no/
• Logg deg inn ved hjelp av elektronisk legitimasjon eller liknande
• Velg teneste «Mine oppgjør» for å laste opp kravet

Bli medlem i Norsk Tannpleierforening