Personlig innsending av refusjonskrav

Publisert: 7. okt 2019 @ 08:44

Helfo minner om at du som tannlege eller tannpleier bare kan kreve refusjon for behandling som du selv har utført. Det betyr blant annet at du må benytte egen Buypass ID ved innsending av refusjonskrav over Helsenettet.
På helfo.no kan du lese mer om innsending av refusjonskrav

Bli medlem i Norsk Tannpleierforening