Personlig innsending av refusjonskrav

Publisert: 7. okt 2019 @ 08:44

Helfo minner om at du som tannlege eller tannpleier bare kan kreve refusjon for behandling som du selv har utført. Det betyr blant annet at du må benytte egen Buypass ID ved innsending av refusjonskrav over Helsenettet.
På helfo.no kan du lese mer om innsending av refusjonskrav

Meld deg inn i Norsk Tannpleierforening

NTpF er en partipolitisk uavhengig yrkesorganisasjon for alle autoriserte tannpleiere, enten de er yrkesaktive eller yrkespassive. Mer om Norsk Tannpleierforening >>

Medlemsfordeler

  • Medlemsskap i NTpF og Delta: Delta gir deg hjelp og støtte på arbeidsplassen i lønns– og arbeidsspørsmål.
  • Fagtidsskriftet Tannstikka med 6 utgivelser per år med bl.a. fagstoff og oversikt over ledige stillinger etc.
  • Faglig utvikling gjennom årlige fagkonferanser med kurs spesielt tilpasset tannpleiere, rimelig for studenter og til gunstig pris for ordinære medlemmer