Regelverk og takster vedrørende stønad til dekning av utgifter til tannbehandling for 2018

 Publisert: 20. sep 2018 @ 09:27

Rundskriv I-/2017, revidert februar 2018
Fra 1. juli 2018 omfatter diagnosen «Ichtyose, sjeldne medfødte» også diagnosen «Ichtyose, lamellær»

Bli medlem i Norsk Tannpleierforening