Regelverk og takster vedrørende stønad til dekning av utgifter til tannbehandling for 2019 (det gule heftet)

Publisert: 13. mar 2019 @ 08:52

Pasientar med diagnosen hyposalivasjon får dekning etter takst 101. Stor glede for pasientgruppa, og for Norsk Tannpleierforening som har fremma saka i fleire år på innspelsmøta med Helsedirektoratet.

Justering av takster mv.:

* Bruk av takst 101 er utvidet til også å gjelde tilstander under pkt. 10 Hyposalivasjon. Ved disse tilstander ytes stønad etter refusjonstakst.

* Bruk av takst 501 ved tidsbruk under 30 minutter er fjernet. Det er gjort presiseringer i reglene om begrensningen med bruk av takst 501 inntil 14 ganger per pasient per år

https://www.regjeringen.no/contentassets/0ea6ec51a12d4d66bc43cb4e4af539f7/gule-hefte-2019-0021404233.pdf

Bli medlem i Norsk Tannpleierforening