Takst 1 og 2 i samband med behandling av marginal periodontitt

Publisert: 19. mai 2020 

Helsedirektoratet  foretar gjennomgang av ulike regler i vårt elektroniske oppgjørssystem (KUHR).

Ved stønadskrav som gjelder behandling av marginal periodontitt, punkt 6a  i rundskriv til folketrygdloven § 5-6, § 5-6 a og § 5-25 – Undersøkelse og behandling hos tannlege og tannpleier for sykdom og skade, gjelder det spesielle regler for takst 1 (undersøkelse og diagnostikk hos allmennpraktiserende tannlege og hos tannpleier) og takst 2 (undersøkelse og diagnostikk hos spesialist):

 • I rundskrivet heter det:
  • Takst 501 kan benyttes inntil 14 ganger per kalenderår for samme pasient, uavhengig av hvilken behandler som har sendt krav på refusjon. Begrensingen omfatter også de tilfeller taksten benyttes i kombinasjon med takst 502.
   (understrekning gjort av meg)
 • I takster for tannbehandling har en følgende merknad for takst 1 og takst 2:
  • For behandling av marginal periodontitt , kan takst 1 eller 2 utløses 1 gang per år.
   (understrekning gjort av meg)

Helsedirektoratet har satt opp reglene i KUHR på følgende måte:

 • for takst 1 og takst 2 gjelder samme regel som for takst 501, nemlig at «per år» er per kalenderår ved behandling av marginal periodontitt (punkt 6a)
 • både allmennpraktiker (takst 1) og spesialist (takst 2) kan utløse taksten én gang per kalenderår for samme pasient ved behandling av marginal periodontitt (punkt 6a)

Vi  gjør oppmerksom på at forutsetningen for bruk av takstene er at behandler har satt seg inn hva takstene omfatter og når de kan brukes.

EPJ-leverandørene har fått en kopi av denne e-posten.

Bli medlem i Norsk Tannpleierforening