Tidsregistrering av krav om trygderefusjondirekte oppgjør gjeldende fra 1. april 2020 – informasjo

Publisert: 9. mar 2020 @ 14:49

 

Les vedlegget i denne linken : 19_27816-7Tidsregistrering av krav om trygderefusjondirekte oppgjør gjeldende fra 1. april 2020 – informasjon

Bli medlem i Norsk Tannpleierforening