Tidsregistrering av trygderefusjon til tannbehandling

Helsedirektoratet gjennomfører endringar i regelmotoren i det elektronisk oppgjerssystemet, KUHR. Saken er blitt utsett av ulike årsaker, men blir no gjennomført 1. oktober 2020.

Dei fleste helseområda har hatt automatiske tidskontrollar for å kontrollera at dei tidskrav som gjeld ulike takstar, blir følgt. Registrering av tidsbruk skal også innførast ved tannbehandling, og rekninga skal i tillegg til diagnose, takstnummer, pasienten sin ID også innehalda dato og klokkeslett for behandlinga.

Helsedirektoratet har gitt følgende informasjon:

«Hva betyr dette i praksis ?

 • Noen takster for stønad fra folketrygden til tannbehandling har et eksplisitt tidskrav:
  • Takst 5: Omfattende etterkontroll
   Taksten er basert på et tidsforbruk på mer enn 10 minutter.
  • Takst 101: Opplæring til egenomsorg og forebyggende behandling
   Taksten forutsetter et tidsforbruk på minimum 20 minutter. Ved tidsbruk ut over 40 minutter kan taksten repeteres en gang per dag for samme person.
  • Takst 501: Behandling av marginal periodontitt
   Bruk av takst 501 forutsetter en tidsbruk på minimum 30 minutter. Ved tidsbruk på 30 til 59 minutter kan taksten brukes en gang. Ved tidsbruk på 60 minutter eller mer i samme behandlingsseanse kan taksten repeteres for hvert 30 minutt behandlingen pågår
  • Takst 604e: Spesielt krevende behandling ved LKG/craniofaciale lidelser utført av sentraliserte LKG-team
   Taksten er basert på et tidsforbruk på 45 minutter

 

 • I tillegg har en mange takster for stønad fra folketrygden til tannbehandling et implisitt tidskrav:
  • eksempler:
   • 200-takstene (konserverende og endodontisk behandling) der arbeidsgangen for å legge en ferdig fylling krever noe tid, men hvor en i regelverket ikke har lagt inn noe tidskrav
   • på den annen side vil f.eks. tnr 423; Tillegg for materiale for vevsregenerasjon eller tillegg for bentransplantasjon ved kirurgisk innsetting av tannimplantat ikke ha noe tidskrav i seg, fordi dette er en materialkostnad
 • For behandlerne medfører dette følgende:
  • KUHR undersøker starttidspunktet for den behandling enkeltregningen gjelder, og regner tiden fra det starttidspunktet som er oppgitt
   • NB! En regning kan inneholde flere takster:
    eksempel:

    • en regning kan f.eks. inneholde takstene 501, 502 og 6, som blir godtatt av regelverksmotoren/KUHR
    • hvis derimot behandler sender en regning starttidspunkt kl. 12:00 med tnr 501 , og så en regning med starttidspunkt før kl. 12:30 med takstene 502 og 6 på f.eks. samme pasient, så vil siste regning avvises
  • for behandler betyr dette at korrekt starttidspunkt for behandling må oppgis på den regning som sendes for elektronisk oppgjør
  • tidskravene som er satt for de ulike takstene må overholdes, ellers avvises regning som kommer i konflikt med tidskrav

Både for kjeveortopeder og universitetene er regelverket for stønad fra folketrygden til behandling slik at disse kan utløse takster på ulike pasienter samtidig. Dette er det tatt hensyn til i regelverksmotoren/KUHR når det gjelder regninger fra disse behandlerne, noe som medfører at disse brukerne også skal føre korrekte tidspunkt for når behandling starter på sine regninger.

 

Når det gjelder hvordan de ulike leverandørene håndterer dette i sine elektronisk pasientjournaler (EPJ), så må behandlerne henvende seg til sin EPJ-leverandør om hvordan de skal kunne sende inn sine oppgjør iht. de krav som settes i KUHRs regelverksmotor. Helsedirektoratet har fortløpende orientert EPJ-leverandørene om hva som kreves, og har også utsatt fristen for innføring flere ganger for at EPJ-leverandørene skulle kunne få et laget et enkelt brukergrensesnitt for sine brukere.»

Tannpleierforeininga er kjent med at Opus kjem med ny versjon i nærmaste framtid.

 

 

Tidsregistrering av trygderefusjon til tannbehandling

Helsedirektoratet gjennomfører endringar i regelmotoren i det elektronisk oppgjerssystemet, KUHR. Saken er blitt utsett av ulike årsaker, men blir no gjennomført 1. oktober 2020.

Dei fleste helseområda har hatt automatiske tidskontrollar for å kontrollera at dei tidskrav som gjeld ulike takstar, blir følgt. Registrering av tidsbruk skal også innførast ved tannbehandling, og rekninga skal i tillegg til diagnose, takstnummer, pasienten sin ID også innehalda dato og klokkeslett for behandlinga.

Helsedirektoratet har gitt følgende informasjon:

«Hva betyr dette i praksis ?

 • Noen takster for stønad fra folketrygden til tannbehandling har et eksplisitt tidskrav:
  • Takst 5: Omfattende etterkontroll
   Taksten er basert på et tidsforbruk på mer enn 10 minutter.
  • Takst 101: Opplæring til egenomsorg og forebyggende behandling
   Taksten forutsetter et tidsforbruk på minimum 20 minutter. Ved tidsbruk ut over 40 minutter kan taksten repeteres en gang per dag for samme person.
  • Takst 501: Behandling av marginal periodontitt
   Bruk av takst 501 forutsetter en tidsbruk på minimum 30 minutter. Ved tidsbruk på 30 til 59 minutter kan taksten brukes en gang. Ved tidsbruk på 60 minutter eller mer i samme behandlingsseanse kan taksten repeteres for hvert 30 minutt behandlingen pågår
  • Takst 604e: Spesielt krevende behandling ved LKG/craniofaciale lidelser utført av sentraliserte LKG-team
   Taksten er basert på et tidsforbruk på 45 minutter

 

 • I tillegg har en mange takster for stønad fra folketrygden til tannbehandling et implisitt tidskrav:
  • eksempler:
   • 200-takstene (konserverende og endodontisk behandling) der arbeidsgangen for å legge en ferdig fylling krever noe tid, men hvor en i regelverket ikke har lagt inn noe tidskrav
   • på den annen side vil f.eks. tnr 423; Tillegg for materiale for vevsregenerasjon eller tillegg for bentransplantasjon ved kirurgisk innsetting av tannimplantat ikke ha noe tidskrav i seg, fordi dette er en materialkostnad
 • For behandlerne medfører dette følgende:
  • KUHR undersøker starttidspunktet for den behandling enkeltregningen gjelder, og regner tiden fra det starttidspunktet som er oppgitt
   • NB! En regning kan inneholde flere takster:
    eksempel:

    • en regning kan f.eks. inneholde takstene 501, 502 og 6, som blir godtatt av regelverksmotoren/KUHR
    • hvis derimot behandler sender en regning starttidspunkt kl. 12:00 med tnr 501 , og så en regning med starttidspunkt før kl. 12:30 med takstene 502 og 6 på f.eks. samme pasient, så vil siste regning avvises
  • for behandler betyr dette at korrekt starttidspunkt for behandling må oppgis på den regning som sendes for elektronisk oppgjør
  • tidskravene som er satt for de ulike takstene må overholdes, ellers avvises regning som kommer i konflikt med tidskrav

Både for kjeveortopeder og universitetene er regelverket for stønad fra folketrygden til behandling slik at disse kan utløse takster på ulike pasienter samtidig. Dette er det tatt hensyn til i regelverksmotoren/KUHR når det gjelder regninger fra disse behandlerne, noe som medfører at disse brukerne også skal føre korrekte tidspunkt for når behandling starter på sine regninger.

 

Når det gjelder hvordan de ulike leverandørene håndterer dette i sine elektronisk pasientjournaler (EPJ), så må behandlerne henvende seg til sin EPJ-leverandør om hvordan de skal kunne sende inn sine oppgjør iht. de krav som settes i KUHRs regelverksmotor. Helsedirektoratet har fortløpende orientert EPJ-leverandørene om hva som kreves, og har også utsatt fristen for innføring flere ganger for at EPJ-leverandørene skulle kunne få et laget et enkelt brukergrensesnitt for sine brukere.»

Tannpleierforeininga er kjent med at Opus kjem med ny versjon i nærmaste framtid.

 

 

 

Bli medlem i Norsk Tannpleierforening