Frikortordningen

Frå 1. januar 2021, blir dei to frikort-ordninga slått saman til felles ordning, med felles egenandelstak for alle tjenestane.

Les mer på klikk her for å komme til saken.

Inf fra Helfo – ny ordning med frikort-spørring i EPJ-system(Opus el.) 

Frikort-spørretjenesten innebærer at behandlere som utløser godkjente egenandeler under frikortordningen kan spørre om pasienten har frikort eller skal betale egenandel.

Fra 7. april sender ikke Helfo papirfrikort til digitale pasienter. Pasienter som har samtykket til digital kommunikasjon vil da motta frikortet på Helsenorge.no eller i sin digitale postkasse. Dette utgjør totalt om lag 80 % av frikortmottakerne. For mange behandlere øker dette nytten av å kunne benytte spørretjenesten.

Dette er en funksjonalitet Opus som EPJ-leverandør ikke kan levere per dags dato.

Etter henvendelse fra Norsk Tannpleireforening og Tannlegeforeningen har Helsedirektoratet i dag gjort en henvendelse til Opus der de forhører seg om Opus har planer om å tilrettelegge for denne spørringen.

Bli medlem i Norsk Tannpleierforening