Utbetaling av oppgjer, blir flytta frå NAV til Helfo sitt eige utbetalingssystem.

Publisert: 5. mar 2019 @ 09:11

Det fører til at utbetalingsvedtaket blir sendt helseaktørane når banktransaksjonen er stadfesta. Endring gjer at du vil motta vedtaket noko seinare enn tidlegare. Mer informasjon

 

Bli medlem i Norsk Tannpleierforening