Endring i råd til tannhelsetjenesten i tråd med endring i covid-19-forskriften

FHI  oppdaterte  sine råd til tannhelsetjenesten 21. mai 2021.

Det gjelder hvilke tiltak som er aktuelle når ansatte har vært i nærkontakt med en koronapositiv person, avhengig av om den ansatte er fullvaksinert, har gjennomgått covid-19 osv.

Merk at tiltakene gjelder når den ansatte er definert som nærkontakt.

Endringen er gjort i tråd med endring i covid-19 forskriften (4. mai 2021)

§ 4 tredje ledd, fjerde og femte ledd skal lyde:

Karanteneplikt etter bokstav c gjelder ikke for personer som er vaksinert for SARS-CoV-2, eller dersom husstandsmedlemmet i smittekarantene er vaksinert for SARS-CoV-2. Personer regnes som vaksinert 3 uker etter første dose er satt. Unntaket gjelder i 6 måneder etter at personen ble vaksinert. Det kreves dokumentasjon fra norsk helse- og omsorgstjeneste.

Karanteneplikt etter bokstav b gjelder ikke for personer som er fullvaksinert for SARS-CoV-2. Unntaket gjelder i 6 måneder etter at personen ble vaksinert. Det kreves dokumentasjon fra norsk helse- og omsorgstjeneste.

Personer som ved nærkontakten hadde vært vaksinert med kun én dose i mer enn 3 uker og mindre enn 12 uker, unntas karanteneplikt etter bokstav b dersom vedkommende testes mellom dag 3 og 7 etter nærkontakten. Det kreves dokumentasjon fra norsk helse- og omsorgstjeneste.

 

Les mer under Smittevernråd til ansatte (fhi.no)

Bli medlem i Norsk Tannpleierforening