Regjeringen innfører strenge regionale tiltak i hele Viken og i Gran kommune i Innlandet fra 16. mars til og med 11. april 2021.

Regjeringen innfører strenge regionale tiltak i hele Viken og i Gran kommune i Innlandet fra midnatt, natt til tirsdag 16. mars 2021. Tiltakene varer til og med søndag 11. april.

Det er innført tiltaksnivå A: særlig høyt tiltaksnivå.

Helsefaglige virksomheter, som tannhelsetjenesten, kan holde åpnet.

Flere av tiltakene og anbefalingene vil påvirke både tannhelsetilbudet og etterspørselen etter tannhelsetjenester i denne perioden, og er listet opp under;

 

  • Personer som har høy risiko for å bli alvorlig syk eller dø dersom de blir smittet, bør lever mer skjermet
  • Alle bør unngå reiser som ikke er strengt nødvendige – reise til arbeid må anses som strengt nødvendig
  • Lokalene ved universiteter, høyskoler og fagskoler stenges for alle studenter. Elev- og studentpraksis kan i utgangspunktet gjennomføres. Se Gjennomføring av praksis for studenter

Merk at det bør holdes 2 meter avstand i møte med andre personer, og at det er plikt til å bruke munnbind når det ikke er mulig å holde minst én meters avstand.

Dersom behandlingstilbud i tannhelsetjenesten reduseres som følge av tiltakene og anbefalingene over, vises det til prioriteringer i Helsedirektoratets anbefalinger til tannhelsetjenesten.

Smitterisikonivå – fastsettes av kommunene, ofte i dialog med FHI og får betydning for tiltak i tannhelsetjenesten
Det vises til FHIs Råd til tannhelsetjenesten under covid-19-pandemien, og da særlig rådene om forsterkede smitteverntiltak ved økt smitterisiko i samfunnet.

Slik vurderer kommunene eget risikonivå | Statsforvalteren i Oslo og Viken (sist oppdatert 8. mars) og

Innlandet: Korona (Covid-19) (arcgis.com) (sist oppdatert 16. mars).

Helsedirektoratet ber om at informasjon videreformidles, og at befolkningen får nødvendig informasjon om tjenestetilbudet i denne perioden.

 

Fant du det du lette etter?

Bli medlem i Norsk Tannpleierforening