Politisk arbeid

Norsk Tannpleierforening er en partipolitisk uavhengig fagforening.
Norsk Tannpleierforening jobber likevel med forskjellig politiske spørsmål knyttet til tannhelse.

Bli medlem i Norsk Tannpleierforening