Politisk arbeid

NTpF er medlem av Delta som er en partipolitisk uavhengig fagforening.
NTpF jobber likevel med forskjellig politiske spørsmål knyttet til tannhelse.

Bli medlem i Norsk Tannpleierforening