Høringssvar 2018

Innspel folkehelsemelding 2018-2019

Leve hele livet – høyringssvar

Munnleghøyring i Stortinget – Leve hele livet

Representantforslag 209S Ap – om styrking av norsk tannhelse – munnleg høyring

Representantforslag 209S Ap – om styrking av norsk tannhelse – skriftlig høyring

Meld deg inn i Norsk Tannpleierforening

NTpF er en partipolitisk uavhengig yrkesorganisasjon for alle autoriserte tannpleiere, enten de er yrkesaktive eller yrkespassive. Mer om Norsk Tannpleierforening >>

Medlemsfordeler

  • Medlemsskap i NTpF og Delta: Delta gir deg hjelp og støtte på arbeidsplassen i lønns– og arbeidsspørsmål.
  • Fagtidsskriftet Tannstikka med 6 utgivelser per år med bl.a. fagstoff og oversikt over ledige stillinger etc.
  • Faglig utvikling gjennom årlige fagkonferanser med kurs spesielt tilpasset tannpleiere, rimelig for studenter og til gunstig pris for ordinære medlemmer