Universitetet i Sørøst-Norge

Universitetet i Sørøst-Norge, campus Vestfold, tilbyr videreutdanning i tannpleie og helsefremmende arbeid. Utdannelsen er samlingsbasert og gir 60 studiepoeng.

Søknadsfristen til videreutdanningen er 15. 05. 2021 og oppstart høst 2021

Mer informasjon på USN sin nettside.

Meld deg inn i Norsk Tannpleierforening

NTpF er en partipolitisk uavhengig yrkesorganisasjon for alle autoriserte tannpleiere, enten de er yrkesaktive eller yrkespassive. Mer om Norsk Tannpleierforening >>

Medlemsfordeler

  • Medlemsskap i NTpF og Delta: Delta gir deg hjelp og støtte på arbeidsplassen i lønns– og arbeidsspørsmål.
  • Fagtidsskriftet Tannstikka med 6 utgivelser per år med bl.a. fagstoff og oversikt over ledige stillinger etc.
  • Faglig utvikling gjennom årlige fagkonferanser med kurs spesielt tilpasset tannpleiere, rimelig for studenter og til gunstig pris for ordinære medlemmer