Universitetet i Sørøst-Norge

Universitetet i Sørøst-Norge, campus Vestfold, tilbyr videreutdanning i tannpleie og helsefremmende arbeid. Videreutdannelsen er samlingsbasert deltidsstudier over to år og gir 60 studiepoeng. 

Studiet vil bidra til at tannpleiere styrker sin kompetanse og i større grad kan ivareta ulike befolkningsgruppers generelle og særskilte behov for tannhelsehjelp med økt fokus på tverrfaglig folkehelsearbeid, blant annet beskrevet i folkehelseloven.

Samtidig vektlegger studiet å styrke tannpleieres kompetanse innen klinisk tannpleie, tannpleiernes funksjon i samfunnet, og tannpleiernes veilednings- og kommunikasjonsferdigheter for å fremme samhandling med ulike befolkningsgrupper og samarbeidspartnere.

En del av studiepoengene vil bli godkjent inn i et masterstudie i helsefremmende arbeid ved USN.

3 kull har fullført videreutdanningen og høsten 2021 var oppstart for kull nummer 4.

Nytt opptak vil være våren 2023.

Mer informasjon på USN sin nettside.

Bli medlem i Norsk Tannpleierforening