Velkomstbrev 2015

Velkomsthilsen fra Universitetet i Sørøst-Norge
Fortløpende opptak til Videreutdanning i tannpleie og helsefremmende arbeid foregår nå, endelig søknadsfrist 11. desember 2015.
25 tannpleiere tas opp til deltidsstudiet.
Det nyetablerte studiet Videreutdanning i tannpleie og helsefremmende arbeid tilbys ved Institutt for helsefremmende arbeid,
Fakultet for helsevitenskap ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold, nærmere bestemt studiested eller campus Vestfold. Campus Vestfold kalles også
Bakkenteigen og ligger i Horten kommune, med omtrent lik avstand til sentrum av Horten og Tønsberg.
Det er gode bussforbindelser til både Tønsberg og Horten, og relativ kort avstand til Torp flyplass, Sandefjord.
For studenter som har lang reisevei og trenger overnatting på samlingene, finnes det relativt rimelige overnattingstilbud både i Tønsberg og Horten.
Om studiet
Videreutdanning i tannpleie og helsefremmende arbeid har som fokus å øke tannpleiernes kompetanse innen klinisk tannpleie og
tannpleierens forståelse av sin rolle i samfunnet. Siden tannpleiere er tiltenkt en sentral rolle i folkehelsearbeidet (St.meld. 35 – 2006-2007),
er studiets intensjon samtidig å øke tannpleieres kompetanse innen folkehelse med spesielt fokus på det helsefremmende perspektivet.
Sykdomsforebyggende arbeid har hatt og har en sentral plass i tannpleie. Utvidelse av tannpleiernes faglige kompetanse gjennom inkludering
av det helsefremmende perspektivet, vil gjøre tannpleiernes kompetanse mer helhetlig og innrettet etter samfunnets behov.
Videreutdanningen vil bidra til en økt andel tannpleiere med spesialkompetanse i privat og offentlig tannhelsetjeneste,
ved utdanningsinstitusjonene, i kommunene og i spesialisthelsetjenesten, inkludert sykehustannpleie/-tjeneste.
Videreutdanning med fokus på det kliniske tannpleiefaget, tannpleierens rolle/funksjon og det helsefremmende arbeidet/folkehelsearbeidet
som rettes spesifikt mot samfunnsmessige utfordringer, vil bidra til ytterligere systematisk og kunnskapsbasert praksis innen tannpleie,
i tannhelsetjenesten, i den øvrig helsetjenesten og i samfunnet.
Videreutdanningen er et samlingsbasert deltidsstudium på 60 studiepoeng som går over to år. Studiet er inndelt i følgende fire emner:
1) Teori og verdigrunnlag i helsefremmende arbeid,
2) Helsefremmende arbeid i settinger,
3) Klinisk tannpleie, og
4) Tannpleierens rolle i samfunnet.
Videreutdanningen vil gi tannpleiere kompetanseheving på masternivå, og for tannpleiere som gjennomfører videreutdanningen,
gis også muligheten til å kvalifisere seg for et studieløp på Master i helsefremmende arbeid (Institutt for helsefremmende arbeid)
– et masterløp som da blir avkortet i forhold til normert tid fordi studiepoeng fra videreutdanningen gir fritak i masterløpet,
dvs. 45 av totalt 120 studiepoeng.
Vi ser fram til oppstart av Videreutdanning i tannpleie og helsefremmende arbeid 19.januar 2016 og gleder oss til å ta imot studenter til den første videreutdanningen i tannpleie i Norge. Vi håper at mange lar seg friste til å gjennomføre kompetanseheving innenfor et viktig fagområde – tannpleie med et spesielt fokus på helsefremmende arbeid, og søker på studieplass. Vi gleder oss til å starte dette spennende studiet sammen med dere!
Vennlig hilsen
Ingun Stang
Instituttleder

Bli medlem i Norsk Tannpleierforening